Sähköisesti leimatun asiakirjan tarkastuspalvelu

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa organisaatioille sähköisen leimapalvelun, jossa organisaatiot voivat allekirjoittaa eli leimata digitaalisessa muodossa olevaa dataa organisaatiolle myönnetyllä leimavarmenteella. Leimavarmenteessa on oikeushenkilön tiedot. Sähköinen leimavarmenne on kehittyneen tason sähköinen allekirjoitusvarmenne.

Näin tarkastat asiakirjan sähköisen leiman

Voit tarkastaa DVV:n sähköisellä leimavarmenteella leimatun sähköisen asiakirjan DVV:n tarkastuspalvelussa. Tarkastuspalvelun käyttö on maksutonta.

Huomaa, että jos sähköisesti leimattu asiakirja on tulostettu leimauksen ja tarkastuksen välissä, asiakirjan tarkastaminen ei enää onnistu.

Tarkastuspalvelu ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • onko sähköinen allekirjoitus tai leima kelvollinen, eli onko asiakirjaa muutettu leimauksen jälkeen
  • mikä organisaatio on leimannut asiakirjan
  • onko allekirjoitus tai leima tehty hyväksytyn tason varmenteella
  • leimavarmenteen varmenneketjun   
  • ajankohdan, jolloin asiakirja on leimattu sähköisesti

Siirry tarkastuspalveluun

Digi- ja väestötietovirasto on henkilörekisteriä ylläpitävä viranomainen, jonka väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2019) mukainen tehtävä on tuottaa varmennettuja sähköisen asioinnin palveluita. 

Palvelun tekemät tarkastukset

Alla on kuvattu palvelun tekemät tarkastukset. Kun alla mainitaan sähköinen allekirjoitus, viittaa se myös sähköiseen leimaan.

Palvelu tekee asiakirjalle ja allekirjoituksille seuraavanlaisia tarkastuksia:

Palvelun antama palaute

Tarkastuspalvelun antamassa palautteessa sähköinen allekirjoitus viittaa myös sähköiseen leimaan.