Tiedotteet ja ohjeet

Tältä sivulta löydät rakennustietojen VTJ-ylläpidon tiedotteet ja ohjeet.

 

Ohjeet auttavat rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitäjää tai ylläpitäjäksi ryhtyvää ottamaan käyttöönsä VTJ-ylläpitopalvelut. Osio sisältää myös ylläpitoa tekevien työtä helpottavia, yksittäisten ylläpitotoimintojen tarkempia ohjeita ja vinkkejä.

 

Rakennustietojen ylläpitoon liittyvät ohjeet

 

Ohje VTJ-ylläpidon käyttämiseksi

Ohjeessa kuvataan rakennushanke-, rakennus- ja huoneistotietojen VTJ-ylläpidon käytöstä yleisesti, sekä kirjautuminen ja lyhyt esittely käyttöliittymän toiminnallisuuksista.

Lue käyttäjän ohje: VTJ-ylläpito (pdf)

 

Ohje rakennuksen huoneistotietojen käsittelyyn VTJ-ylläpidossa

Ohjeen tarkoituksena on kertoa pysyvästä huoneistotunnuksesta ja ohjeistaa rakennuksen huoneistotunnusten käsittelyssä. Ohjeessa on esimerkein kerrottu tavallisimpien tapausten toimintaohjeet.

Lue ohje: Rakennuksen huoneistotietojen käsittely väestötietojärjestelmässä (pdf)

 

Ohje katunimistön käsittelyyn VTJ-ylläpidossa

Kaikilla väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoja ylläpitävillä kunnilla on mahdollisuus ylläpitää kunnan katunimien virallisia ja epävirallisia nimiä VTJ-ylläpitokäyttöliittymällä. VTJ-ylläpitokäyttöliittymällä rakennukselle rekisteröitävä osoite on löydyttävä katunimiluettelosta virallisena, jotta se voidaan valita rakennuksen osoitteeksi.

Lue ohje: Katunimistön käsittely VTJ-ylläpidossa (pdf)

 

Ohje rakennusluokitus 2018 ja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönottoihin kunnissa

Ohje sisältää tietoja rakennusluokitus 2018 ja pysyvän huoneistotunnuksen ominaisuuksista, täsmäytysaineiston tilaamisesta sekä käyttöönotossa huomioitavista asioista.

Lue ohje: Rakennusluokitus 2018 ja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotto kunnissa (pdf)

 

Ohje rakennusluokitus 2018 käsittelyyn VTJ-ylläpidossa

Ohjeessa on yleistä tietoa rakennusluokitusuudistuksesta ja rakennusluokituksesta, siirtymäajan ylläpitomenettelystä ja käyttöönotosta kunnissa. Lisäksi dokumentti sisältää tarkempia ohjeita ja vinkkejä tiedon ylläpitoon.

Lue ohje: Rakennusluokitus 2018 väestötietojärjestelmässä (pdf)

 

Kunnan ylläpitämät rakennustiedot väestötietojärjestelmässä

Dokumentissa esitetään taulukkomuodossa mitä rakennushanke-, rakennus- ja huoneistotietoja kunnat ylläpitävät väestötietojärjestelmässä. Taulukossa on myös linkit ylläpidettävien tietojen sanastoihin ja käsitteisiin sekä koodistoihin.

Lue ohje: Kunnan ylläpitämät rakennustiedot väestötietojärjestelmässä (pdf)

 

Rakennustietojen ylläpitorajapintojen virhekoodit

Dokumentissa on taulukkomuodossa esitetty ylläpitorajapintojen virhekoodit sekä lisätietoja syistä virheen ilmaantumiseen sekä vihje ongelman ratkaisemiseksi.

Lue ohje: Rakennustietojen ylläpitorajapintojen virhekoodit (pdf)

 

Taulukkopohja koordinaatiston päivitykseen

Käytä taulukkoa kunnan rakennusten koordinaattimuutosten ilmoittamiseen Digi- ja väestötietovirastolle, joka päivittää tiedot massamuutoksella väestötietojärjestelmään.

Lataa Excel-tiedosto: Taulukkopohja koordinaatiston päivittämiseen (xls)

 

Taulukkopohja osoitteiden massapäivitykseen

Taulukkoa käytetään kunnan ilmoittaessa rakennusten osoitetietojen muutoksista Digi- ja väestötietovirastolle, joka päivittää tiedot massamuutoksella väestötietojärjestelmään. Päivitettävien osoitteiden minimimäärä 50 kpl.

Lataa Excel-tiedosto: Taulukkopohja osoitteiden massapäivitykseen (xls)

 

Käyttäjähallintaan ja sopimuksiin liittyvät ohjeet

 

Ohje VTJ-ylläpidon vastuukäyttäjän ilmoittamiseen verkkoasioinnissa

VTJ-ylläpidon vastuukäyttäjää tarvitaan hallinnoimaan käyttäjiä ja käyttäjärooleja VTJ-ylläpitokäyttöliittymässä. Ohjeessa neuvotaan kuinka tulee toimia verkkoasioinnissa vastuukäyttäjän ilmoittamiseksi.

Lue ohje: Vastuukäyttäjän ilmoittaminen verkkoasioinnissa (pdf)

 

Ohje VTJ-ylläpidon vastuukäyttäjälle

Ohje on tarkoitettu rakennus- ja huoneistotietojen VTJ-ylläpitokäyttöliittymän vastuukäyttäjälle. VTJ-ylläpidon käyttäjähallinta hoidetaan VTJkyselyn hallintapalveluissa. Vastuukäyttäjällä on oikeudet VTJkyselyn hallintapalveluihin, jossa vastuukäyttäjä voi selata ja muokata oman organisaationsa käyttäjätietoja, tehdä uusia käyttäjäehdotuksia ja käyttäjien roolien muutosehdotuksia, päivittää käyttäjätietoja ja päättää käyttöoikeuksia.

Ohje toimitetaan vastuukäyttäjälle käyttöoikeuksien luonnin yhteydessä ja myöhemmin ohje on saatavissa lähettämällä pyyntö asiakastukeen [email protected].

 

Ohje asiointikortilla kirjautumiseen VTJ-ylläpitoon

Ohjeessa kuvataan järjestelmävaatimukset ja teknisen tuen toimenpiteet VTJ-ylläpidon käyttäjien korttikirjautumisen käyttöönottoa varten sekä käytännön toimenpiteet asiointikortin liittämiseksi.

Lue käyttäjän ohje: asiointikortilla kirjautuminen VTJ-ylläpitoon (pdf)

 

Ohje VTJ-ylläpidon turvakieltoroolin kattoluvan solmimiseen verkkoasioinnissa

Ohje siitä, kuinka VTJ-ylläpidon turvakiellon alaisten omistajatietojen kattolupaan liitytään Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa.

Lue ohje: Turvakieltoroolin kattoluvan solmiminen verkkoasioinnissa (pdf)

 

Ohje turvakieltorooliin käyttöön rakennustietojen VTJ-ylläpidossa

Ohjeessa on organisaatioille tietoa turvakiellon kohteena olevien henkilötietojen käsittelystä ja turvakiellon käyttäjäroolin käyttöönotosta kunnassa.

Lue ohje: Turvakieltoroolin käyttö rakennustietojen VTJ-ylläpidossa (pdf)

 

Väestötietojärjestelmän turvakiellon käytännesäännöt

Henkilölle voidaan väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009 muutoksineen) mukaisesti merkitä hakemuksesta turvakielto väestötietojärjestelmään, jos hänen tai hänen perheensä terveys tai turvallisuus on uhattuna. Turvakielto rajoittaa huomattavasti henkilön kotikunta-, asuinpaikka- ja yhteystietojen luovuttamista rekisteristä. Luovutusrajoituksella on myös vaikutusta siihen, miten luovutuksensaajan tulee käsitellä kiellon alaisia tietoja.

Lue ohje: Väestötietojärjestelmän turvakiellon käytännesäännöt (pdf)

 

 

 

Suomen väkiluku 5 629 661