Nimipalvelu

Nimipalvelun avulla on mahdollista hakea väestötietojärjestelmään tallennettujen etu- ja sukunimien lukumääriä.

Voit hakea Nimipalvelun avulla väestötietojärjestelmään tallennettujen etu- ja sukunimien lukumääriä Suomessa. Voit tutkia palvelussa myös tilastoja yleisimmistä nimistä eri ajanjaksoilta.

Nimipalvelusta saat suuntaa-antavaa tietoa nimien lukumääristä. Palvelussa ei voi nähdä, onko joku toinen jo hakenut haluamaasi nimeä.

Kun kyseessä on harvinainen nimi, nimipalvelu ei yksityisyyden suojaamiseksi kerro yksiselitteisesti, kuinka monella henkilöllä nimi on käytössä. Vaikka nimi on mainittu nimipalvelussa, se ei välttämättä tarkoita sitä, että nimi voidaan hyväksyä nimenmuutoksen yhteydessä.

Digi- ja väestötietovirasto ja seurakunnat päättävät nimien rekisteröimisestä järjestelmään. Harvinaisten etunimien kohdalla päätökset tehdään tapauskohtaisesti.

Voit käyttää palvelussa nimihakuina etunimihaku, sukunimihaku, yleisimmät etunimet ja yleisimmät sukunimet.

Nimipalvelu

Tietoa nimistä Avoindata.fissä