Virkailijavaltuuttamispalvelu

Milloin valtuutus tulee rekisteröidä valtuushakemuksella?

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa. 

Valtuushakemuksella valtuuttavat:

 • Julkishallinto (esim. valtion tai kunnan organisaatio, oppilaitos, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta)
 • Suomalainen yhdistys, jonka nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä
 • Metsäyhtymä, maatalousyhtymä tai kiinteistöyhtymä, jonka osakkaana on toinen yhteisö (esimerkiksi kuolinpesä) tai jonka osakkailla ei ole tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset) tai suomalaista henkilötunnusta
 • Ulkomainen yritys, jonka kaupparekisteriin merkityillä nimenkirjoitusoikeudellisilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai joilla ei ole Y-tunnusta
 • Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätaloudenharjoittaja, joka ei voi käyttää sähköisiä palveluja
 • Muu yhteisö tai elinkeinoyhtymä, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiö, uskonnolliset yhdyskunnat, sijoitusrahasto, työttömyyskassa, vakuutuskassa, henkilöstörahasto, yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta, laivanisännistöyhtiö, elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä tai kuolinpesä, joilla on Y-tunnus)
 • Suomalainen yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jonka edustamiseen oikeutetuilla tai osakkailla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset) tai jonka edustamiseen oikeutettu on toinen organisaatio
 • Suomalainen yritys, joka on konkurssissa, selvitystilassa tai lopettanut toimintansa
 • Edunvalvoja, joka on aikaisemmin käyttänyt Katso-tunnistetta edunvalvottavan asioiden hoitamiseen

Virkailijavaltuuttamispalvelussa voi hakea valtuuksien rekisteröintiä tai mitätöintiä

Jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-verkkopalvelussa, virkailija voi rekisteröidä tai mitätöidä valtuuden hakemuksen perusteella.

Valtuushakemuksella voi antaa

 • valtuutusoikeuden, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön omia valtuuksia omatoimisesti.
 • edustajan valtuutusoikeuden, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön saamia valtuuksia ja antaa edustamisvaltuuksia.
 • asiointivaltuuden, jos valtuuksien hallinnoiminen Suomi.fi-valtuuksissa ei ole mahdollista esimerkiksi osaamisen tai edustajien tunnistusvälineiden puuttumisen vuoksi.

Valtuuttaja voi perua antamansa valtuuden omatoimisesti Suomi.fi-verkkopalvelussa tai virkailijan avustamana mitätöintihakemuksella. Valtuutettu voi mitätöidä saamansa valtuuden omatoimisesti Suomi.fi-verkkopalvelussa. Palvelupaikassa käymällä voi myös hyväksyä saatuja valtuuspyyntöjä.

Toimi näin virkailijavaltuuttamispalvelussa

 1. Ennen hakemuksen tekemistä tutustu huolellisesti asioihin, joiden hoitamiseen on mahdollista antaa valtuus. Tutustu myös sen asiointipalvelun omiin ohjeisiin, jossa valtuutta on tarkoitus käyttää. 
  Tutustu valtuusasioihin
 2. Selvitä ensin virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeista, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi.
  Ohjeet omaan hakemukseen
 3. Täytä valtuushakemus  virkailijavaltuuttamispalvelussa.
  Virkailijavaltuuttamispalvelu
 4. Lähetä allekirjoitettu valtuushakemuksen tuloste ja tarvittavat liitteet käsiteltäväksi.  Valtuushakemus kannattaa lähettää sähköisesti virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. 
 5. Henkilöt, joille on haettu virkailijavaltuuttamispalvelussa valtuutusoikeus, voivat hakemuksen rekisteröinnin jälkeen luoda asiointivaltuuksia valitsemilleen henkilöille omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Hei voivat antaa asiointivaltuuden myös itselleen.
 6. Asiointivaltuudet saaneet henkilöt asioivat saamillaan valtuuksilla asiointipalveluissa, kuten Verohallinnon, Kelan tai Tullin palveluissa.

Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.  

Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi jatkossa hallinnoida asiointivaltuuksia itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa

Yrityksen tai yhteisön kannattaa hakea työntekijöilleen ensisijaisesti valtuutusoikeuksia. Kun valtuutusoikeudet haluttuihin valtuusasioihin on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa asiointivaltuuksia näihin valtuusasioihin omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kyseisen yrityksen tai yhteisön puolesta.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, yritys tai yhteisö voi hallinnoida näihin valtuusasioihin liittyviä asiointivaltuuksiaan siis ilman tukeutumista virkailijavaltuuttamispalveluun. 


Uudet valtuusasiat vaativat kuitenkin uuden hakemuksen tekemisen

Jos haetaan alkuperäistä valtuushakemusta laajempia toimintavaltuuksia, siihen pitää saada todisteellinen hyväksyntä päättäjältä. Eli jos valtuushakemuksesta on puuttunut valtuusasioita, tarvitaan uusi valtuushakemus, jonka päättäjä/nimenkirjoittaja allekirjoittaa.


Organisaatioiden asiakaspalvelu 

Puhelinpalvelu

0295 53 5115 arkisin klo 10.00–15.00

Sähköposti

Sähköposti: [email protected]

Postiosoite:

Hakemukset Suomi.fi-valtuuksien rekisteröimiseksi: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo