Virkailijavaltuuttamispalvelu (hakemuksella valtuuttaminen)

Milloin valtuutus tulee rekisteröidä valtuushakemuksella?

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, jotka eivät voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa. 

Valtuushakemuksella valtuuttavat mm. julkishallinnon ja kuntien organisaatiot, ulkomaalaiset yritykset sekä henkilöt, joilla ei ole sähköisen tunnistautumisen välineitä. 

Täydellinen lista tahoista, joiden tulee valtuuttaa hakemuksella, löytyy Suomi.fi-verkkopalvelusta.

Organisaatioasiakkaat: hakemuksella valtuuttaminen 

Jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-verkkopalvelussa, virkailija voi rekisteröidä tai mitätöidä valtuuden hakemuksen perusteella.

Valtuushakemuksella voi antaa

 • valtuutusoikeuden, jolloin valtuutettu voi Suomi.fi-valtuuksissa omatoimisesti antaa ja mitätöidä yrityksen tai yhteisön puolesta asiointivaltuuksia.
 • asiointivaltuuden, jos valtuuksien hallinnoiminen Suomi.fi-valtuuksissa ei ole mahdollista esimerkiksi osaamisen tai edustajien tunnistusvälineiden puuttumisen vuoksi.
 • edustajan valtuutusoikeuden, jolloin valtuutettu voi Suomi.fi-valtuuksissa omatoimisesti antaa ja mitätöidä edustamisvaltuuksia sekä pyytää asiointivaltuuksia muilta, esimerkiksi asiakasyrityksiltä ja hallinnoida yrityksen tai yhteisön saamia valtuuksia.

Valtuuttaja voi perua antamansa valtuuden omatoimisesti Suomi.fi-verkkopalvelussa tai virkailijan avustamana mitätöintihakemuksella. Valtuutettu voi mitätöidä saamansa valtuuden omatoimisesti Suomi.fi-verkkopalvelussa. Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa käymällä voi myös hyväksyä saatuja valtuuspyyntöjä.

Henkilöasiakkaat: avustettu valtuuttaminen 

Jos et voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-verkkopalvelussa esimerkiksi osaamisen tai tunnistusvälineiden puuttumisen vuoksi, voit tehdä valtuushakemuksen itse tai avustajasi kanssa Hakemuksella valtuuttaminen -sivulla. Avustajasi voi olla tuleva valtuutettu tai joku toinen henkilö.

Valtuushakemuksella voit antaa asiointivaltuuden, jolla valitsemasi henkilö tai organisaatio voi asioida puolestasi Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävissä palveluissa. Mitätöintihakemuksella voit perua antamasi valtuuden.

Yksi tapa antaa valtuudet on hyväksyä valtuuspyyntö, jonka valtuutetuksi valitsemasi henkilö on tehnyt Suomi.fi-valtuuksissa. Voit hyväksyä valtuuspyynnön Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.

Toimi näin 

 1. Ennen hakemuksen tekemistä tutustu asioihin, joiden hoitamiseen on mahdollista antaa valtuus.  
  Tutustu henkilöasiakkaan valtuusasioihin

  Tutustu organisaatioasiakkaan valtuusasioihin
   
 2. Palvelun ohjeet neuvovat, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset oman hakemuksesi tekemiseen ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi. Ohjeet muokkautuvat valintojesi perusteella. 
  Ohjeet omaan hakemukseen

 3. Täytä valtuushakemus Suomi.fissä.
  Virkailijavaltuuttamispalvelu

 4. Lähetä allekirjoitettu valtuushakemuksen tuloste ja tarvittavat liitteet käsiteltäväksi.  

Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.  

Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi jatkossa hallinnoida organisaation asiointivaltuuksia itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa

Yrityksen tai yhteisön kannattaa hakea työntekijöilleen ensin valtuutusoikeuksia. Kun valtuutusoikeudet haluttuihin valtuusasioihin on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeuden saaneet henkilöt valtuuttaa muita henkilöitä näihin valtuusasioihin omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, yritys tai yhteisö voi hallinnoida näihin valtuusasioihin liittyviä asiointivaltuuksiaan siis ilman tukeutumista virkailijavaltuuttamispalveluun. 


Uudet valtuusasiat vaativat aina uuden hakemuksen tekemisen

Jos haet alkuperäistä valtuushakemusta laajempia valtuuksia, siihen tulee saada todisteellinen hyväksyntä valtuuttajalta. Eli jos valtuushakemuksestasi on puuttunut valtuusasioita, tarvitset uuden valtuushakemuksen, jonka valtuuttaja allekirjoittaa.


Organisaatioiden asiakaspalvelu 

Puhelinpalvelu

0295 53 5115 arkisin klo 9–15.

Sähköposti

Sähköposti: [email protected]

Postiosoite:

Hakemukset Suomi.fi-valtuuksien rekisteröimiseksi: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki