Virkailijavaltuuttamispalvelu

Ohje hakemuksella valtuuttamiseen yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeus ei ole selvitettävissä perustietorekisteristä. 

Hakemuksella voi valtuuttaa, jos valtuuttaja on joku seuraavista:

 • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. julkiset viranomaiset, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, säätiöt, elinkeinoyhtymät ja kuolinpesät, joilla on Y-tunnus)
 • Suomalainen yritys, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittynä toimitusjohtajaa, edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
 • Ulkomainen yritys, jota ei ole rekisteröity Suomeen tai jonka edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
 • Yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä. Tarkista yhdistysrekisteriin merkitty edustamissääntö PRH:lta ennen hakemuksen tekemistä, koska todennäköisesti yhdistys voi valtuuttaa itse Suomi.fi-valtuuksissa.
 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole henkilökohtaisia tunnistusvälineitä sähköisiin palveluihin tai joka ei voi tai osaa käyttää sähköisiä palveluja
 • Edunvalvonnassa oleva henkilö, jonka edunvalvoja käyttää tällä hetkellä Katso-tunnistetta.

Jos valtuuttaja on joku muu, valtuuden voi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta antaa tai mitätöidä itse Suomi.fi-valtuuksissa.

Virkailijavaltuuttamispalvelussa voi hakea valtuuksien rekisteröintiä tai mitätöintiä

Virkailijavaltuuttamispalvelussa voi antaa tai mitätöidä valtuuden, jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa. Tällöin valtuus rekisteröidään tai mitätöidään hakemuksen perusteella.

Virkailijavaltuuttamispalvelun avulla voi antaa

 • valtuutusoikeuden, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön omia valtuuksia.
 • edustajan valtuutusoikeuden, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön saamia valtuuksia.
 • asiointivaltuuden, jos valtuuksien hallinnoiminen Suomi.fi-valtuuksissa ei ole mahdollista esimerkiksi osaamisen tai edustajien tunnistusvälineiden puuttumisen vuoksi.

Valtuuden voi mitätöidä virkailijavaltuuttamispalvelun avulla, jos yritys tai yhteisö ei voi tai osaa omatoimisesti mitätöidä annettua valtuutta. Palvelupaikassa käymällä voi myös hyväksyä saatuja valtuuspyyntöjä.

Toimi näin virkailijavaltuuttamispalvelussa

 1. Ennen hakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti asioihin, joiden hoitamiseen on mahdollista antaa valtuus. Tutustu myös sen asiointipalvelun omiin ohjeisiin, jossa valtuutta on tarkoitus käyttää. 
  Tutustu valtuusasioihin
 2. Selvitä ensin virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeista, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi.
  Ohjeet omaan hakemukseen
 3. Täytä valtuushakemus  virkailijavaltuuttamispalvelussa.
  Virkailijavaltuuttamispalvelu
 4. Lähetä allekirjoitettu valtuushakemuksen tuloste ja tarvittavat liitteet käsiteltäväksi.  Valtuushakemus kannattaa lähettää sähköisesti virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. 
 5. Henkilöt, joille on haettu virkailijavaltuuttamispalvelussa valtuutusoikeus, voivat hakemuksen rekisteröinnin jälkeen luoda asiointivaltuuksia valitsemilleen henkilöille omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.  Hei voivat voi antaa asiointivaltuuden myös itselleen.
 6. Asiointivaltuudet saaneet henkilöt asioivat saamillaan valtuuksilla asiointipalveluissa kuten Verohallinnon, Kelan tai Tullin palveluissa.

Hakemus voidaan  käsitellä vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.  

Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi jatkossa hallinnoida asiointivaltuuksia itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa

Yrityksen tai yhteisön kannattaa hakea työntekijöilleen ensisijaisesti valtuutusoikeuksia. Kun valtuutusoikeudet haluttuihin valtuusasioihin on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa asiointivaltuuksia näihin valtuusasioihin omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kyseisen yrityksen tai yhteisön puolesta.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, yritys tai yhteisö voi hallinnoida näihin valtuusasioihin liittyviä asiointivaltuuksiaan siis  ilman tukeutumista virkailijavaltuuttamispalveluun.


Muistilista

 • Selvittäkää ensin ohjeet valtuushakemuksen tekemiseen ja mitä liitteitä tarvitsette hakemukseenne.
 • Toimittakaa valtuushakemus allekirjoitettuna käsiteltäväksi. 
 • Liittäkää valtuushakemukseen kopiot allekirjoittajien henkilökortista tai passista. 

Uusien hakemusten käsittelyajat

Tällä hetkellä uusien valtuushakemusten käsittelyaika on 2–4 viikkoa. 

Jos olet lähettänyt valtuushakemuksen sähköisesti, voit tarkistaa hakemuksesi tilan kirjautumalla osoitteessa suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Sähköposti

Sähköposti: [email protected]

Palvelupaikat

Valtuushakemuksia voi toimittaa Verohallinnon palvelupaikkoihin.

Postiosoite:

Hakemukset Suomi.fi-valtuuksien rekisteröimiseksi: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo


Kysyttyjä kysymyksiä valtuushakemuksella valtuuttamisesta (Virkailijavaltuuttamispalvelu)

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeus ei ole selvitettävissä perustietorekisteristä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esimerkiksi oppilaitokset, seurakunnat, kunnat ja valtio ja ulkomaiset yritykset.