Sukupuolen vahvistaminen

Henkilö voidaan vahvistaa vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä. Digi- ja väestötietovirasto muuttaa tässä yhteydessä myös henkilötunnuksen. Sukupuolen vahvistaminen edellyttää lääketieteellistä selvitystä, täysi-ikäisyyttä, Suomen kansalaisuutta tai asuinpaikkaa Suomessa. Etunimi voidaan muuttaa jo lääketieteellisten hoitojen alkuvaiheessa.

Sukupuolen vahvistamista varten hakijan tulee toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon hakemus, jossa hakija pyytää sukupuolensa vahvistamista vastakkaiseen sukupuoleen. Mikäli hakija on rekisteröidyssä parisuhteessa, edellyttää vahvistaminen lisäksi parisuhteen toisen osapuolen suostumusta parisuhteen muuttumiseen avioliitoksi. Mikäli hakija on avioliitossa, ilmoittaa Digi- ja väestötietovirasto sukupuolen vahvistamisesta aviopuolisolle.

Liitteinä tulee olla lääketieteellinen selvitys siitä, että hakija pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä selvitys hedelmättömyydestä. Lääketieteellinen selvitys edellyttää Helsingin ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden sukupuolen identiteetin tutkimusyksiköiden antamia alkuperäisiä lääkärinlausuntoja (molemmista erikseen). Mikäli todistus hedelmättömyydestä ei sisälly edellä mainittuihin lausuntoihin, tarvitaan lisäksi lääkärinlausunto hedelmättömyydestä.

Digi- ja väestötietovirasto tekee päätöksen ja myönteisessä tapauksessa tieto rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Hakijalle lähetetään päätös oikaisuvaatimusosoituksin ja ote väestötietojärjestelmästä, josta ilmenee uusi henkilötunnus.

Muistilista

 • Hakemuksen liitteenä tulee olla lääketieteellinen selvitys siitä, että hakija kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä selvitys hedelmättömyydestä. Lääketieteellinen selvitys edellyttää Helsingin ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden sukupuolen identiteetin tutkimusyksikön antamia alkuperäisiä lääkärinlausuntoja (molemmista erikseen). Jos todistus hedelmättömyydestä ei sisälly edellä mainittuihin lausuntoihin, tarvitaan kolmas lääkärinlausunto hedelmättömyydestä.
 • Jos hakija on rekisteröidyssä parisuhteessa, edellytyksenä sukupuolen vahvistamiselle on parisuhteen toisen osapuolen suostumus parisuhteen muuttumiseen avioliitoksi. Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää viran puolesta suostumuksen parisuhteen toiselta osapuolelta. Jos hakija on avioliitossa, ilmoittaa virasto sukupuolen vahvistamisesta aviopuolisolle.

Toimi näin

 • Sukupuolen vahvistamishakemuksen voit täyttää Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. Käynnin yhteydessä tarkistetaan henkilöllisyys. Samalla voit luovuttaa virastolle hakemuksesi liitteeksi tarvittavat lääkärinlausunnot. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös postitse tai sähköpostitse.

 • Jos olet rekisteröidyssä parisuhteessa, edellytyksenä sukupuolen vahvistamiselle on parisuhteen toisen osapuolen suostumus parisuhteen muuttumiseen avioliitoksi.
 • Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää viran puolesta suostumuksen parisuhteen toiselta osapuolelta tai suostumuslomake voidaan täyttää asiakaspalvelussa.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Hinta

Maksuton

Käsittelyaika

Käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Hakijalle lähetetään päätös oikaisuvaatimusosoituksin ja ote väestötietojärjestelmästä, jossa ilmoitetaan uusi henkilötunnus. Jos hakijalla on käytössä sähköinen asiointitunnus (SATU-tunnus), virasto passivoi tämän samassa yhteydessä kuin vanhan henkilötunnuksen. Päätös toimitetaan hakijalle väestötietojärjestelmässä olevaan osoitteeseen.  

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

Yhteystietomme

Puhelin

Puhelinnumero 0295 536 220

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Voit hoitaa näitä asioita:

 • Lapsen tietojen ilmoittaminen
 • Uskontokunnasta eroaminen ja liittyminen
 • Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi
 • Sukupuolen vahvistaminen
 • Äidinkielen, asiointikielen, ammatin, kutsumanimen ja sähköpostiosoitteen ilmoittaminen
 • Turvakiellot ja muut tietojenluovutuskiellot
 • Henkilötunnuksen muuttaminen

Palvelupaikat

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet