Yleistiedoksianto

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla tai tahdot lisätietoja sinua koskevasta päätöksestä, voit pyytää sitä kirjaamostamme

Tiedoksiannot

DVV ilmoittaa yleistiedoksiantona, että DVV on tehnyt henkilöä Svedov Boriss koskevan päätöksen, jota ei ole voitu saattaa asianosaisen tietoon muulla tavoin. Rekisteröintipäätös on nähtävänä 24.10.2023 saakka DVV:n kirjaamossa. Ilmoitus on julkaistu 18.09.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Sen jälkeen sinulla on 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä. Tämä yleistiedoksianto on nähtävillä DVV:n verkkosivuilla vähintään 30+7 päivää, jonka jälkeen se poistetaan sivuilta.


   

DVV ilmoittaa yleistiedoksiantona, että DVV on tehnyt henkilöä Aleksandrs Rogovs koskevan päätöksen, jota ei ole voitu saattaa asianosaisen tietoon muulla tavoin. Rekisteröintipäätös on nähtävänä 18.10.2023 saakka DVV:n kirjaamossa. Ilmoitus on julkaistu 12.9.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Sen jälkeen sinulla on 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä. Tämä yleistiedoksianto on nähtävillä DVV:n verkkosivuilla vähintään 30+7 päivää, jonka jälkeen se poistetaan sivuilta.


   

DVV ilmoittaa yleistiedoksiantona, että DVV on tehnyt henkilöä Andrii Motrunenko koskevan päätöksen, jota ei ole voitu saattaa asianosaisen tietoon muulla tavoin. Rekisteröintipäätös on nähtävänä 18.10.2023 saakka DVV:n kirjaamossa. Ilmoitus on julkaistu 12.9.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Sen jälkeen sinulla on 30 päivää aikaa valittaa päätöksestä. Tämä yleistiedoksianto on nähtävillä DVV:n verkkosivuilla vähintään 30+7 päivää, jonka jälkeen se poistetaan sivuilta.