Viestintämateriaalia: Suomi.fi-valtuudet

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut Suomi.fi-palveluihin liittyvää viestintämateriaalia organisaatioasiakkaiden käyttöön. Materiaalin avulla organisaatiot voivat kertoa Suomi.fi-palveluista ja mukanaolostaan niissä kansalaisille ja paikallismedialle.

Tältä sivulta löydätte kootusti viestintämateriaalia Suomi.fi-valtuuksien viestintään ja markkinointiin omille asiakkaillenne. Kaikki materiaali on organisaationne vapaasti hyödynnettävissä.

Mikä on Suomi.fi-valtuudet? Mitä hyötyä siitä on organisaatiollemme? Tutustu videolta!

Valmiit artikkelit käytettäväksi omissa viestintäkanavissa

 

 

Suomen väkiluku 5 626 442