ELSA-asiankäsittelyjärjestelmä

Elsa on asiankäsittelyjärjestelmä, jossa käsitellään Digi- ja väestötietovirastoon saapuneita ja viraston itsensä vireille panemia etu- ja sukunimilain mukaisia asioita, holhoustoimesta annetun lain mukaisia asioita, edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain mukaisia asioita, vanhemmuuslain mukaisia asioita, väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain mukaisia todistustilauksia käsittelyvaiheineen sekä edellä mainittuun lain ja kotikuntalain mukaisia ulkomaalaisen rekisteröintiin liittyviä asioita. Järjestelmää käytetään myös apuvälineenä edunvalvojien toiminnan valvontaan. Järjestelmän tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään.