Kuolintietojen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Kuolintietoja voi ilmoittaa väestötietojärjestelmään 

  • Ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään -lomakkeella, joka toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon postitse
    • Lomakkeiden tallentaminen on keskitetty yhdeksään toimipaikkaan, jotka löytyvät täältä
  • sähköisesti

Ulkomailla tapahtuvista kuolemista tiedot toimitetaan lomakkeella.

Terveydenhuollon toimintayksikön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tai lääkärin on ilmoitettava tieto henkilön kuolemasta väestötietojärjestelmään viipymättä kuoleman toteamisen jälkeen. Ilmoituksen allekirjoittaa kuoleman todennut lääkäri. Jos kuolinpäivää ei kyetä määrittämään kuoleman toteamisen yhteydessä, tieto kuolemasta ilmoitetaan, kun kuolinpäivä on määritelty tai arvioitu. 

Sähköinen ilmoittaminen 

Sähköinen ilmoittaminen tapahtuu organisaatiolla käytössä olevan järjestelmän avulla. Tiedonsiirto asiakkaan järjestelmästä väestötietojärjestelmään toteutetaan rajapintasiirtona, johon suositellaan käytettäväksi Suomi.fi-palveluväyläliityntää.

Täyttämällä verkkoasioinnissa kuolintietojen sähköisen ilmoittamisen lupahakemuksen saa asian vireille ja edistymään. Asiointi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän on tunnistauduttava verkkopankkitunnuksella, organisaatiokortilla, mobiilivarmenteella tai henkilökortilla. Suositeltavaa on, että samassa organisaatioyksikössä työskentelevät luovat vain yhden asiakastilin palveluun. Samaan asiakastiliin voi liittää useampia käyttäjiä.

Hakemuksessa valitaan Julkishallinto ja sen alta ”Haluan ilmoittaa tietoja väestötietojärjestelmään” ja alasvetovalikosta ”Haluan ilmoittaa henkilötietoja väestötietojärjestelmään”, klikataan Aloita ja täytetään hakemuksen tiedot kohdassa ”Kuolintietojen ilmoituslupa”. Hakemus käsitellään DVV:ssä. 

Verkkoasiointi  

Sähköistä ilmoittamista koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen [email protected].

Kuolintietojen reaaliaikaisen ilmoittamisen edut 

Kuolintietojen reaaliaikaisesta sähköisestä ilmoittamisesta hyötyvät sekä yhteiskunta, terveydenhuollon tahot ja vainajan omaiset. Yhteiskunnallisia säästöjä syntyy tiedon nopeasta ja luotettavasta liikkumisesta, terveydenhuollon toimijoiden prosessit nopeutuvat ja vainajan asioiden hoito nopeutuu.

Kuolintietoa väestötietojärjestelmästä tarvitsevat nopeasti mm. Verohallinto, Kela, Trafi, THL, seurakunnat, kunnat, terveydenhuollon yksiköt, eläkevakuutusyhtiöt, pankit, vakuutusyhtiöt.

Palveluväylä

Suomi.fi:n Palveluväylä on suositeltava tiedonsiirtokanava kuolintietojen ilmoittamiseen. Se on reaaliaikainen ja tiedot siirtyvät suoraan väestötietojärjestelmään. Käyttöönotto aloitetaan tekemällä käyttölupahakemus, tutustu käyttöönoton vaiheisiin ja hakemuksen tekoon täältä

Palveluväylän kattava esittely löytyy täältä.

Palveluväylään liittymisestä löytyy lisätietoa sivuiltamme www.dvv.fi/palveluvayla. Palveluväylän käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä voi lähettää [email protected].

Palveluväylään liittyminen ja sen käyttäminen on julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta. Asiakas saa maksutta teknisen tuen ja varmenteet. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista kuten liityntäpalvelimen kuluista, asennuksesta ja ylläpidosta. 

Mitä on tehtävä, jos ilmoitetussa tiedossa on väärä kuolinpäivä

Jos myöhemmin ilmenee, että kuolinpäivä on toinen kuin alun perin ilmoitettu, on siitä lähetettävä Digi- ja väestötietovirastoon uusi Ilmoitus kuolemasta väestötietojärjestelmään -lomake. Kuolinpäivän korjaus on aina tehtävä lomakkeella, korjausta ei voi tehdä sähköisesti. Lomakkeelle lisätään tieto, että kyseessä on korjaus aiempaan kuolinpäivään. Lomake lähetetään joko postitse tai sähköpostitse [email protected] Sähköpostitse lähetettävä viesti lähetetään salattuna käyttäen esim. turvapostia. DVV korjaa kuolinpäivän.