Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi

Ennen 1.3.2017 Suomessa rekisteröity parisuhde voidaan muuttaa puolisoiden yhteisellä, kirjallisella ilmoituksella avioliitoksi. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona ilmoituspäivästä lukien. Samassa yhteydessä puolisot voivat maksutta ilmoittaa ottavansa yhteisen sukunimen. Ilmoitukseen ei liity erillistä seremoniaa maistraatissa.

Rekisteröityä parisuhdetta ei ole pakko muuttaa avioliitoksi, vaan pari voi jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa, jos niin haluaa.

Ulkomailla rekisteröityä parisuhdetta ei voi ilmoituksella muuttaa avioliitoksi.

Toimi näin 

  • Toimittakaa Digi- ja väestötietovirastoon yhteinen, allekirjoitettu kirjallinen ilmoitus parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi. 

Hakemuslomake 

  • Voitte samalla ilmoittaa, minkä sukunimen otatte käyttöönne.

Hinta

Maksuton

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Avioliittolaki

 

Yhteystietomme

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet