Hyppää sisältöön

Digipelokkuus

Digipelokas ihminen pelkää käyttää digitaalisia laitteita. Syynä voi olla tiedon ja osaamisen puute, ympäristön esiintuomat uhkakuvat tai kokemuksista syntyvä pelko.

Digitukijana voit kohdata tilanteita, joissa ohjattava pelkää digilaitteiden ja -palveluiden käyttämistä. Digipelokkuuteen on tärkeä kiinnittää huomiota, sillä se voi viedä pois iloa ja motivaatiota digilaitteiden ja -palveluiden käytön harjoittelusta.

Pelot voivat myös rajoittaa laitteiden ja palvelujen käyttöä, jolloin ihminen käyttää laitettaan vain niillä tavoilla, joita hän jo hallitsee. Tällöin henkilön digitaitojen oppiminen voi pysähtyä ja hän ei saa kaipaamiaan hyötyjä.

Digipelokkuuden syyt ovat moninaisia. Digimaailman riskeihin liittyvä puhe on liki jokapäiväinen uutisaihe. Huijaukset, virukset ja tietovarkaudet huolestuttavat varmasti meistä jokaista. Riskeistä muistuttaminen, erityisesti silloin, kun se ei ole sisällöllisesti ymmärrettävää, voi vähentää halua tutustua digimaailmassa toimimiseen.

Henkilölle, jolla on toimintakyvyn rajoitteita, digipelokkuutta voi tuottaa esimerkiksi se, ettei hän tiedä, mistä saa apua pulmallisiin tilanteisiin. Digitukijan on huomioitava, ettei henkilöllä ole välttämättä ollut mahdollisuutta keskustella digiturvallisuuteen liittyvistä asioista arjessaan.

Toimintakykyyn liittyvien rajoitteiden vuoksi henkilön on voinut olla myös haasteellista löytää paikkoja, joissa digitaitoja voisi harjoitella säännöllisesti ja jossa huomioitaisiin yksilölliset tuen tarpeet.

Digipelokkuutta voi aiheuttaa myös huoli siitä, että tekee virheitä tutustuessaan digimaailmaan tai saa digilaitteensa sekaisin. Muita mahdollisia tekijöitä voivat esimerkiksi olla kokemattomuus, joka voi näkyä esimerkiksi siinä, että ohjattava on epävarma digilaitteen hallinnassa ja käytössä. Pelokkuutta voi lisätä myös se, että digipalveluiden sisältö on vaikeasti ymmärrettävää eikä henkilö ole varma, mitä palvelussa tapahtuu.

Digitukijana voit lieventää ohjattavan digipelkoja omalla toiminnallasi. Anna käytännön vinkkejä arjen digiturvallisuuden tueksi ja keskustele tavoista, joilla ohjattava voi edistää omaa digiturvallisuuttaan.

Seuraavat asiat aiheuttavat digipelokkuutta henkilöille, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä: 

 1. Laitteiden käyttö
 2. Motivaatio ja asenne
 3. Kokemattomuus
 4. Muiden asenne
 5. Viranomaispelko
 6. Digiturvallisuus
 7. Taloudellinen tilanne
 8. Fysiologiset syyt

Mitä digitukijalta edellytetään? Taitava digitukija osaa ohjata asiakasta selkeällä kielellä ja tunnistaa keskeiset palvelut!

Huomioi yksilölliset tarpeet

Digitukijana sinulla on tärkeä rooli siinä, että digituki on entistä saavutettavampaa ja huomioi yksilölliset tarpeet. Jos ohjattavallasi on toimintakykyyn liittyviä rajoitteita, sinun on hyvä huomioida nämä yksilölliset tarpeet ja toimintakyky sekä pystyä mukauttamaan ohjaustapaasi ohjattavan tarpeen mukaiseksi. 

Digitukijan on hyvä ymmärtää myös, miten ympäristö vaikuttaa oppimiseen sekä huolehtia, että opastustila on esteetön ja rauhallinen.

Tunne apuvälineet

Digitukijana sinä kohtaat jokaisen ohjattavan siten, että vahvistat ja arvostat ohjaamaasi henkilöä. Jokainen oppii digiarjessa. Digitukija tarvitsee myös perustietoa erilaisista apuvälineistä, kuten ruudunlukuohjelmasta ja digilaitteiden helppokäyttötoiminnoista. 

Käytä selkeää kieltä ja havainnollista

Selkeän kielen käyttö ja vaikeasti ymmärrettävien termien selittäminen auttavat onnistumaan. 
Tarvittaessa voit hyödyntää myös kuvia ja videoita sekä muita luovia tapoja tehdä käsiteltävä asia ymmärrettäväksi. 

Rohkaise, kannusta ja tue oppimaan

Ohjaustilanteessa tarvitaan toisinaan tulkkia ja silloinkin on tärkeää huomioida nimenomaan ohjattava henkilö ja vahvistaa ja rohkaista hänen oppimistaan. 

Digitukijana toimit digiturvallisesti ja digitukijan eettisen ohjeistuksen mukaisesti. Säilytät malttisi myös pulmallisissa tilanteissa. Osaat käyttää tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja ja olet kiinnostunut oppimaan uutta. Ohjaustilanteessa uskallat varmistaa, että olet ymmärtänyt ohjattavan digituen tarpeen oikein. 

Asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista huolimatta annat ohjattavan oppia ja kokeilla itse sekä varmistat, että tarjoamasi digituki on kaikille ohjattaville löydettävää. 

Ohjattavan oppimista voit tukea esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Pilko ohjeet osiin ja etene yksi asia kerrallaan eteenpäin
 • Hyödynnä ohjeita antaessasi puheen tukena esimerkiksi kuvia
 • Kertaa opeteltu asia ja varmista ymmärrys
 • Tue itsenäistä oppimista esimerkiksi mukaan annettavan kuvatuetun ohjeen avulla 

Digitukijan on hyvä hallita seuraavia taitoja, kun hän toimii henkilöiden kanssa, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä:

Katso myös:

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Suomen väkiluku 5 631 879