VAHTI-verkosto kehittää digitaalista turvallisuutta

VAHTI-verkosto tuo yhteen digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien organisaatioiden johdon sekä digiturvasta vastaavat asiantuntijat. Digi- ja väestötietovirasto vastaa VAHTI-toiminnasta. 

VAHTIin kuuluu

 • julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä
 • laaja verkosto digitaalisen turvallisuuden asiantuntijoita, jotka kokoontuvat työryhmiin
 • valtionhallinnon tietoturvan vastuuhenkilöiden verkosto

Työskentelemme yhdessä sujuvamman ja digiturvallisemman yhteiskunnan puolesta.

VAHTI-johtoryhmä

VAHTI-johtoryhmään kuuluu julkisen hallinnon organisaatioita, jotka vastaavat digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja keskeisten palveluiden tuottamisesta. Johtoryhmässä on noin 70 henkilöä lähes 40 organisaatiosta. Johtoryhmä kokoontuu 5 kertaa vuodessa.

Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida yhteistyötä, jakaa digiturvallisuuden tilannekuvaa, kehittää yhteisiä toimintatapoja sekä jakaa parhaita käytäntöjä julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi.

VAHTI-työryhmät

Työryhmien tehtävä on edistää digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueita tuottamalla hyviä käytäntöjä, työkaluja ja mallipohjia, jotka auttavat organisaatioita kehittämään digiturvallisuuttaan.

Työryhmiä ovat:

 • riskienhallinnan kehittäminen
 • toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen kehittäminen
 • ICT-palveluiden digitaalisen turvallisuuden kehittäminen
 • tietosuojan kehittäminen
 • digiturvaosaamisen kehittäminen.

Mitä hyötyä osallistumisesta on?  

Osallistumalla pääset

 • kehittämään digitaalista turvallisuutta muun muassa soveltamalla muiden parhaita käytäntöjä oman organisaatiosi toimintaan
 • kehittämään omaa digiturvallisuuden asiantuntemustasi
 • verkostoitumaan alan muiden asiantuntijoiden kanssa
 • keskustelemaan ja kysymään ajankohtaisista aiheista.

Mitä osallistuminen edellyttää?

Työryhmätoiminta edellyttää aktiivista osallistumista kuukausittaisiin kokouksiin sekä toimimista erillisissä pienryhmissä mahdollisuuksien mukaan.

Huomioi, että:

 • VAHTI-toimintaan osallistuminen edellyttää esihenkilön suostumusta
 • työskentely on virkatyötä 
 • ryhmän osallistujatahot vastaavat edustajiensa mahdollisista matka- ja muista kustannuksista
 • yritysten edustajat eivät voi laskuttaa toimintaan osallistumisesta.

Ilmoittaudu mukaan VAHTI-työryhmiin


VAHTI valtionhallinnon tietoturvan vastuuhenkilöiden verkosto

Verkosto edistää valtionhallinnon tietoturvasta vastaavien henkilöiden ja organisaatioiden yhteistyötä.

Verkoston tehtäviä ovat

 • ajankohtaisen tietoturvallisuuteen liittyvän tilannekuvan ja hyvien käytäntöjen jakaminen
 • osallistuminen resurssien mukaan digiturvallisuuden kehittämistehtäviin ja -ohjelmiin
 • digitaaliseen turvallisuuteen liittyvän yhteistyön, materiaalien ja viestinnän kehittäminen.

Yhteystietomme

Voit kysyä meiltä lisätietoja sähköpostilla osoitteesta [email protected].