VAHTI-verkosto kehittää digitaalista turvallisuutta

VAHTI-verkosto tuo yhteen digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien organisaatioiden johdon sekä digiturvasta vastaavat asiantuntijat. Digi- ja väestötietovirasto vastaa VAHTI-toiminnasta. 

VAHTIin kuuluu

 • julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä
 • laaja verkosto digitaalisen turvallisuuden asiantuntijoita, jotka kokoontuvat työryhmiin
 • valtionhallinnon tietoturvan vastuuhenkilöiden verkosto

Työskentelemme yhdessä sujuvamman ja digiturvallisemman yhteiskunnan puolesta.


VAHTI-johtoryhmä

VAHTI-johtoryhmään kuuluu julkisen hallinnon organisaatioita, jotka vastaavat digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja keskeisten palveluiden tuottamisesta. Johtoryhmässä on noin 70 henkilöä lähes 40 organisaatiosta. Johtoryhmä kokoontuu 5 kertaa vuodessa.

Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida yhteistyötä, jakaa digiturvallisuuden tilannekuvaa, kehittää yhteisiä toimintatapoja sekä jakaa parhaita käytäntöjä julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämiseksi.


VAHTI-työryhmät

VAHTI-työryhmät tuovat yhteen digitaalisen turvallisuuden kehittämistä koordinoivat organisaatiot ja digitaalisen turvallisuuden asiantuntijat. Työryhmissä alan asiantuntijat tekevät yhteistyötä, osallistuvat ajankohtaisjulkaisujen laadintaan, kehittävät omaa osaamistaan ja edistävät organisaatioidensa digitaalista turvallisuutta.

Työryhmiä ovat:

 • riskienhallinnan kehittäminen (RIKE)
 • toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen kehittäminen (JAVA)
 • ICT-palveluiden digitaalisen turvallisuuden kehittäminen (ICT)
 • tietosuojan kehittäminen (TIKE)
 • digiturvaosaamisen kehittäminen (OSKE).

Työryhmätoimintaan voivat osallistua niin julkisen hallinnon edustajat kuin muutkin toimijat. Työryhmien kokouksissa keskustellaan avoimesti, mutta Chatham House -säännön suojassa. Voit tutustua työryhmien toimintaan tarkemmin alta. 


VAHTI valtionhallinnon tietoturvan vastuuhenkilöiden verkosto

Verkosto edistää valtionhallinnon tietoturvasta vastaavien henkilöiden ja organisaatioiden yhteistyötä. Toiminta on suunnattu nimenomaan valtionhallinnon organisaatioille, jotka voivat erikseen nimetä edustajansa verkostoon.  

Verkoston tehtäviä ovat

 • ajankohtaisen tietoturvallisuuteen liittyvän tilannekuvan ja hyvien käytäntöjen jakaminen
 • osallistuminen resurssien mukaan digiturvallisuuden kehittämistehtäviin ja -ohjelmiin
 • digitaaliseen turvallisuuteen liittyvän yhteistyön, materiaalien ja viestinnän kehittäminen.

Yhteystietomme

Voit kysyä meiltä lisätietoja sähköpostilla osoitteesta [email protected]

 

 

Suomen väkiluku 5 629 543