VAHTI-verkosto kehittää digitaalista turvallisuutta

VAHTI on julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja keskeisten palveluiden tuottamisesta vastaavien organisaatioiden laajapohjainen yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelin, jonka toiminnasta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. 

VAHTI edistää julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta tuomalla yhteen digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien organisaatioiden johdon sekä digiturvasta vastaavat asiantuntijat, jotka tekevät yhteistyötä sujuvamman ja digiturvallisemman yhteiskunnan puolesta. 

VAHTI-toiminta käsittää erikseen VAHTI-johtoryhmän sekä kaikille avoimen VAHTI-työryhmätoiminnan.

VAHTIn päätavoitteet

 • Julkisen hallinnon toiminnan ja ICT-palveluiden turvaaminen. 
 • Uuden teknologian turvallisen käyttöönoton mahdollistaminen. 
 • Kansalaisten ja sidosryhmien luottamuksen säilyttäminen julkiseen hallintoon. 
 • Yhteistyön kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti myös elinkeinoelämän kanssa.

Mitä VAHTI tekee?

 • Laatii selvityksiä digitaalisen turvallisuuden tilasta ja tuottaa niistä kokonaiskuvaa.
 • Edistää organisaatioiden digiturvakulttuuria ja asennetta. 
 • Tuottaa hyviä käytänteitä digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueiden kehittämiseen. 
 • Edistää digitaalisen turvallisuuden sidosryhmäyhteistyötä julkisen hallinnon sekä elinkeinoelämän kanssa. 
 • Auttaa osallistujia ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamista.

Tule mukaan digitaalisen yhteiskunnan kehittäjäverkostoon!

Yhteiskuntamme digitalisoituu vauhdilla. Lähes kaikki tietomme, viestimme ja maksuliikenteemme liikkuvat sähköisesti. Kaikista meistä kertyy tietoja niin julkishallinnon kuin yritystenkin sähköisiin palveluihin. Näistä tiedoista ja palveluista meidän on yhdessä pidettävä huolta.

Tässä työssä auttaa julkishallinnon ja yksityisten toimijoiden yhteinen VAHTI-verkosto. Se kasvat-taa yhteiskuntamme digiturvataitoja ja -valmiuksia, jakaa parhaita oppeja, antaa vertaistukea sekä auttaa varmistamaan sujuvat ja luotettavat digitaaliset palvelut. VAHTI-työryhmät tuottavat hyviä käytänteitä, joita organisaatiot voivat hyödyntää digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueiden kehittämisessä. 

Tule mukaan VAHTI-verkostoon!

VAHTI-toimijat

 • VAHTI-johtoryhmä – puheenjohtaja Janne Viskari (DVV), varapuheenjohtaja Timo Salovaara (DVV)
 • VAHTI-Sihteeristö
 • VAHTI-työryhmät

Yhteystietomme

Jäikö kysyttävää? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: [email protected].