Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä VAHTI

VAHTI on julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja keskeisten palveluiden tuottamisesta vastaavien organisaatioiden laajapohjainen yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelin, jonka toiminnasta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

VAHTI edistää julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta ja koordinoi palvelutuotannosta vastaavien organisaatioiden yhteistyötä. VAHTI raportoi toiminnastaan säännöllisesti valtiovarainministeriön asettamille ryhmille sekä muille keskeisille sidosryhmille, kuten Turvallisuuskomitealle. VAHTI käsittelee tiedonhallintalautakunnan antamia suosituksia.

VAHTIn päätavoitteet

 • Julkisen hallinnon toiminnan ja ICT-palveluiden turvaaminen. 
 • Uuden teknologian turvallisen käyttöönoton mahdollistaminen. 
 • Kansalaisten ja sidosryhmien luottamuksen säilyttäminen julkiseen hallintoon. 
 • Yhteistyön kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti myös elinkeinoelämän kanssa. 

Mitä VAHTI tekee?

 • VAHTI edistää julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta ja koordinoi palvelutuotannosta vastaavien organisaatioiden yhteistyötä. 
 • VAHTI edistää ja osallistuu valtiovarainministeriön laatimien julkisen hallinnon digitaaliseen turvallisuuteen liittyvien periaatepäätösten, kehittämisohjelmien ja hankkeiden toimeenpanemiseen.
 • VAHTI edistää julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden osaamisen kehittymistä, kulttuuria ja henkilöstön asennetta.
 • VAHTI tuottaa kokonaiskuvaa ja selvityksiä julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden tilanteesta.
 • VAHTI raportoi toiminnastaan säännöllisesti valtiovarainministeriön asettamille ryhmille sekä muille keskeisille sidosryhmille, kuten Turvallisuuskomitealle.
 • VAHTI käsittelee tiedonhallintalautakunnan antamia suosituksia.
Valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden ohjaamisesta, jonka toteuttamiseksi se on asettanut strategisen johtoryhmän.

Ladattavat materiaalit

VAHTI tuottaa katsauksia julkishallinnon digitalisaatiosta ja digitaalisesta turvallisuudesta.

VAHTIn toiminta koostuu seuraavista ryhmistä:

 • VAHTI-johtoryhmä – puheenjohtaja Janne Viskari (DVV), varapuheenjohtaja Timo Salovaara (DVV)
 • VAHTI-Sihteeristö
 • VAHTI-työryhmät