VAHTI-nätverket utvecklar den digitala säkerheten

VAHTI-nätverket sammanför ledningen för de organisationer som ansvarar för utvecklandet och styrningen av den digitala säkerheten samt de sakkunniga som ansvarar för den digitala säkerheten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för VAHTI-verksamheten. 

Till VAHTI hör

 • ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen
 • ett omfattande nätverk av experter på digital säkerhet som samlas i arbetsgrupper
 • nätverket av ansvarspersoner för datasäkerheten inom statsförvaltningen

Vi arbetar tillsammans för ett smidigare och mer digitalt säkert samhälle.

VAHTI-ledningsgruppen

Till VAHTI-ledningsgruppen hör organisationer inom den offentliga förvaltningen som ansvarar för att utveckla den digitala säkerheten och producera centrala tjänster. Ledningsgruppen består av cirka 70 personer från nästan 40 organisationer. Ledningsgruppen sammanträder 5 gånger om året.

Ledningsgruppens uppgift är att koordinera samarbetet, dela lägesbilden av den digitala säkerheten, utveckla gemensamma verksamhetssätt samt dela bästa praxis för att utveckla den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen.

VAHTI-arbetsgrupper

Arbetsgruppernas uppgift är att främja den digitala säkerhetens olika delområden genom att producera god praxis, verktyg och modeller som hjälper organisationer att utveckla sin digitala säkerhet. 

Arbetsgrupperna är

 • utveckling av riskhantering
 • utveckling av verksamhetens kontinuitet och beredskap
 • utveckling av digital säkerhet inom ICT-tjänster
 • utveckling av dataskydd
 • utveckling av kompetens inom digital säkerhet.

VAHTI nätverket av ansvarspersoner för datasäkerheten inom statsförvaltningen

Nätverket främjar samarbetet mellan de personer och organisationer som ansvarar för statsförvaltningens informationssäkerhet. 

Nätverkets uppgifter är

 • att dela aktuella lägesbilden och god praxis i anslutning till informationssäkerhet
 • att enligt resurser delta i utvecklingsuppgifter och -program för digital säkerhet
 • utveckling av samarbete, material och kommunikation i anslutning till digital säkerhet.

Kontakta oss

Be om mer information om VAHTI-nätverket per e-post [email protected].

 

Finlands invånarantal 5 629 543