Sökta nybildade efternamn

Vi måste kungöra de nybildade efternamn som sökts innan namnen kan godkännas.  

Med nybildat efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. På den här sidan publicerar vi de nybildade efternamn som vi godkänt. Man kan göra en anmärkning om ett sökt nybildat efternamn.

Om du anser att godkännandet av namnet skulle kränka din rätt till namnet kan du göra en anmärkning. Anmärkningen ska göras skriftligen inom 30 dagar från det datum då meddelandet om efternamnet publicerades. Vi kan dock beakta en anmärkning som gjorts efter tidsfristens utgång om vi ännu inte har avgjort ärendet.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

26.4.2023 Raanu 25.5.2023
26.4.2023 Salaoksa 25.5.2023
26.4.2023 Kultasalo 25.5.2023
26.4.2023 Mustovirta 25.5.2023
26.4.2023 Östensjö 25.5.2023
26.4.2023 Ilveskari 25.5.2023
26.4.2023 Toukokallio 25.5.2023
26.4.2023 Karlslund 25.5.2023
26.4.2023 Karhunkaataja 25.5.2023
26.4.2023 Aallosvaara 25.5.2023
26.4.2023 Puroneva 25.5.2023
26.4.2023 Kallioluoto 25.5.2023
26.4.2023 Kento 25.5.2023
26.4.2023 Ilveslahti 25.5.2023
26.4.2023 Vahvaranta 25.5.2023
26.4.2023 Aavahonka 25.5.2023
26.4.2023 Katajakannas 25.5.2023
26.4.2023 Roihukangas 25.5.2023
26.4.2023 Lehmustalo 25.5.2023
26.4.2023 Normanto 25.5.2023
26.4.2023 Havumaa 25.5.2023
26.4.2023 Pilvipuro 25.5.2023
26.4.2023 Salasola 25.5.2023
26.4.2023 Kuunlahti 25.5.2023
26.4.2023 Kukkameri 25.5.2023
26.4.2023 Veistos 25.5.2023
26.4.2023 Tulisiipi 25.5.2023
26.4.2023 Aarte 25.5.2023
4.5.2023 Luodonkivi 2.6.2023
10.5.2023 Altèn 8.6.2023
17.5.2023 Björnö 15.6.2023
17.5.2023 Haverma 15.6.2023
24.5.2023 Bondin 22.6.2023
24.5.2023 Monsi 22.6.2023
24.5.2023 Peripakka 22.6.2023
24.5.2023 Villivirta 22.6.2023
24.5.2023 Mist 22.6.2023