Sökta nybildade efternamn

Vi måste kungöra de nybildade efternamn som sökts innan namnen kan godkännas.  

Med nybildat efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. På den här sidan publicerar vi de nybildade efternamn som vi godkänt. Man kan göra en anmärkning om ett sökt nybildat efternamn.

Om du anser att godkännandet av namnet skulle kränka din rätt till namnet kan du göra en anmärkning. Anmärkningen ska göras skriftligen inom 30 dagar från det datum då meddelandet om efternamnet publicerades. Vi kan dock beakta en anmärkning som gjorts efter tidsfristens utgång om vi ännu inte har avgjort ärendet.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

24.4.2024 Lumenhelmi 23.5.2024
24.4.2024 Voimavuo 23.5.2024
24.4.2024 Valtberg 23.5.2024
24.4.2024 Silján 23.5.2024
8.5.2024 Rokkinen 6.6.2024
8.5.2024 Wulfson 6.6.2024
8.5.2024 Lunarila 6.6.2024
8.5.2024 Puuhkanen 6.6.2024
8.5.2024 Koutti 6.6.2024
8.5.2024 Kuumetsä 6.6.2024
8.5.2024 Mustijoki 6.6.2024
8.5.2024 Timgård 6.6.2024
8.5.2024 Mykänen 6.6.2024
8.5.2024 Mäkihukka 6.6.2024
8.5.2024 Fjällvind 6.6.2024
8.5.2024 Syystalvi 6.6.2024
8.5.2024 Ruohovuo 6.6.2024
8.5.2024 Rohnonen 6.6.2024
8.5.2024 Siiu 6.6.2024
8.5.2024 Ruusumiekka 6.6.2024
8.5.2024 Vuoriketo 6.6.2024
8.5.2024 Ketunhäntä 6.6.2024
8.5.2024 Ensilä 6.6.2024
8.5.2024 Hurmos 6.6.2024
8.5.2024 Aarnivalo 6.6.2024
8.5.2024 Umucyowisi 6.6.2024
8.5.2024 Neitokangas 6.6.2024
8.5.2024 Iliadou 6.6.2024
8.5.2024 Saartinen 6.6.2024
8.5.2024 Metsäparta 6.6.2024
8.5.2024 Kanimetsä 6.6.2024
8.5.2024 Joutenjoki 6.6.2024
8.5.2024 Hiisilinna 6.6.2024
8.5.2024 Sarakallio 6.6.2024
8.5.2024 Haukkasaari 6.6.2024
8.5.2024 Aarnilinna 6.6.2024
8.5.2024 Vesisaari 6.6.2024
8.5.2024 Hummeldal 6.6.2024
8.5.2024 Ojaküla 6.6.2024
8.5.2024 Lagerborg 6.6.2024
8.5.2024 Silverskog 6.6.2024
8.5.2024 Degeräng 6.6.2024
8.5.2024 Saarnikorpi 6.6.2024
8.5.2024 Shadkam 6.6.2024
8.5.2024 Kaskeslammi 6.6.2024
8.5.2024 Kettujoki 6.6.2024
8.5.2024 Sydänjärvi 6.6.2024
8.5.2024 Hallavuo 6.6.2024
8.5.2024 Kaislakorpi 6.6.2024
8.5.2024 Droen 6.6.2024
8.5.2024 Merensola 6.6.2024
8.5.2024 Aarnala 6.6.2024
8.5.2024 Ethir 6.6.2024
8.5.2024 Labernas 6.6.2024
8.5.2024 Viimakuru 6.6.2024
8.5.2024 Saukkolampi 6.6.2024
8.5.2024 Aavakko 6.6.2024
8.5.2024 Liisala 6.6.2024
8.5.2024 Korkeajärvi 6.6.2024
8.5.2024 Hontio 6.6.2024
8.5.2024 Punatammi 6.6.2024
8.5.2024 Sykerö 6.6.2024
8.5.2024 Peikontalo 6.6.2024
8.5.2024 Rippo 6.6.2024
8.5.2024 Hirvimaa 6.6.2024
8.5.2024 Uusi-Kallio 6.6.2024
15.5.2024 Magnolialaakso 13.6.2024
15.5.2024 Al-Jubori 13.6.2024
15.5.2024 Brovik 13.6.2024
15.5.2024 Vesklin 13.6.2024
15.5.2024 Ches 13.6.2024
22.5.2024 Aarnilaiho 20.6.2024
22.5.2024 Siide 20.6.2024
22.5.2024 Sensivuori 20.6.2024
22.5.2024 Mannerkuu 20.6.2024
22.5.2024 Tuuvi 20.6.2024
22.5.2024 Hermansström 20.6.2024
22.5.2024 Häst 20.6.2024
     
     

Finlands invånarantal 5 629 865