Nybildade efternamn

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet. Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

26.8.2020

Gar

24.9.2020

26.8.2020

Lejonvall

24.9.2020

26.8.2020

Velameri

24.9.2020

2.9.2020

Wiitaniemi

1.10.2020

2.9.2020

Sitnikoff

1.10.2020

2.9.2020

Korostavyi

1.10.2020

9.9.2020

Kesäranta

8.10.2020

9.9.2020

Somerkero

8.10.2020

16.9.2020

Wesman

15.10.2020

23.9.2020

Tuuvio

22.10.2020

23.9.2020

Hiilto

22.10.2020

23.9.2020

Rikkanen

22.10.2020