Nybildade efternamn

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet. Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

22.9.2021 Mäentauste 21.10.2021
22.9.2021 Tailamo 21.10.2021
22.9.2021 Usvaneva 21.10.2021
22.9.2021 Haletski 21.10.2021
22.9.2021 Vintter 21.10.2021
22.9.2021 Hiekkasaari 21.10.2021
22.9.2021 Asiller 21.10.2021
22.9.2021 Aalea 21.10.2021
22.9.2021 Kokilan 21.10.2021
22.9.2021 Avosuo 21.10.2021
22.9.2021 Sky 21.10.2021
22.9.2021 Tiiala 21.10.2021
22.9.2021 Ruusna 21.10.2021
29.9.2021 Huominen 28.10.2021
29.9.2021 Repokuru 28.10.2021
29.9.2021 Balbastre 28.10.2021
29.9.2021 Qandil 28.10.2021
29.9.2021 Michenka 28.10.2021
29.9.2021 Valross 28.10.2021
6.10.2021 Branskij 4.11.2021
6.10.2021 Stankiewicz 4.11.2021
6.10.2021 Lennamo 4.11.2021
6.10.2021 Sateenkoski 4.11.2021
6.10.2021 Frääsäri 4.11.2021
6.10.2021 Hosso 4.11.2021
13.10.2021 Kärkkäjärvi 11.11.2021
13.10.2021 Soisalmi 11.11.2021
13.10.2021 Uhmusberg 11.11.2021
13.10.2021 Haumo 11.11.2021
13.10.2021 Hallakallio 11.11.2021
13.10.2021 Jalovirta 11.11.2021
13.10.2021 Rudolfson 11.11.2021
13.10.2021 Metsolampi 11.11.2021
13.10.2021 Ateta 11.11.2021
13.10.2021 Jakimchuk 11.11.2021
13.10.2021 Gnista 11.11.2021
13.10.2021 Nonnen 11.11.2021
13.10.2021 Niroyan 11.11.2021
13.10.2021 Blankku 11.11.2021
13.10.2021 Syrjäjärvi 11.11.2021
13.10.2021 Strømdahl 11.11.2021
13.10.2021 Vähälahti 11.11.2021
13.10.2021 Joutsenluoto 11.11.2021
13.10.2021 Yansson 11.11.2021
13.10.2021 Roihukallio 11.11.2021
13.10.2021 Ristimeri 11.11.2021
13.10.2021 Jafi 11.11.2021
13.10.2021 Kaledibi 11.11.2021
13.10.2021 Kailaskorpi 11.11.2021
13.10.2021 Benidze 11.11.2021
13.10.2021 Starri 11.11.2021
13.10.2021 Kultasaari 11.11.2021
13.10.2021 Solavesi 11.11.2021
13.10.2021 Koskenlehto 11.11.2021
13.10.2021 Karlö 11.11.2021
13.10.2021 Aranen 11.11.2021
13.10.2021 Fetjukova 11.11.2021
13.10.2021 Elonvirta 11.11.2021
13.10.2021 Liljasuo 11.11.2021
13.10.2021 Kaaosvirta 11.11.2021
13.10.2021 Peippi 11.11.2021
13.10.2021 Aleus 11.11.2021
13.10.2021 Valomeri 11.11.2021
13.10.2021 Vilkiri 11.11.2021
13.10.2021 Lempivuori 11.11.2021
13.10.2021 Dolgert 11.11.2021
13.10.2021 Piirojärvi 11.11.2021
13.10.2021 Seelisch 11.11.2021
13.10.2021 Kauniskallio 11.11.2021
13.10.2021 Pellama 11.11.2021
13.10.2021 Kalmakuusi 11.11.2021
13.10.2021 Tuulenselkä 11.11.2021
13.10.2021 Uuhka 11.11.2021
13.10.2021 Sannström 11.11.2021
13.10.2021 Joenvuo 11.11.2021
13.10.2021 Renlin 11.11.2021
13.10.2021 Luutamänty 11.11.2021
13.10.2021 Kiroran 11.11.2021
13.10.2021 Rautkymi 11.11.2021
20.10.2021 Äyränne 18.11,2021
20.10.2021 Everss 18.11.2021
20.10.2021 Amoutza 18.11.2021