Sökta nybildade efternamn

Vi måste kungöra de nybildade efternamn som sökts innan namnen kan godkännas.  

Med nybildat efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. På den här sidan publicerar vi de nybildade efternamn som vi godkänt. Man kan göra en anmärkning om ett sökt nybildat efternamn.

Om du anser att godkännandet av namnet skulle kränka din rätt till namnet kan du göra en anmärkning. Anmärkningen ska göras skriftligen inom 30 dagar från det datum då meddelandet om efternamnet publicerades. Vi kan dock beakta en anmärkning som gjorts efter tidsfristens utgång om vi ännu inte har avgjort ärendet.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

28.12.2022 Kinnaro 26.1.2023
4.1.2023 Kosmila 2.2.2023
4.1.2023 Vallinsaari 2.2.2023
4.1.2023 Pipo 2.2.2023
4.1.2023 Keransaari 2.2.2023
4.1.2023 Tuulensyli 2.2.2023
4.1.2023 Lillfox 2.2.2023
11.1.2023 Syystuuli 9.2.2023
11.1.2023 Glansberg 9.2.2023
11.1.2023 Hongås 9.2.2023
18.1.2023 Grenhult 16.2.2023
18.1.2023 von Rothberg 16.2.2023
18.1.2023 Artvaara 16.2.2023
18.1.2023 Kujakallio 16.2.2023
18.1.2023 Järnhjärta 16.2.2023
18.1.2023 Kuulasvirta 16.2.2023
18.1.2023 Peuronius 16.2.2023
18.1.2023 Talvikarhu 16.2.2023
18.1.2023 Lakanativanurak 16.2.2023
18.1.2023 Kuukivi 16.2.2023
18.1.2023 Mäkirikko 16.2.2023
18.1.2023 Salonsade 16.2.2023
18.1.2023 Korsrå 16.2.2023
18.1.2023 Astero 16.2.2023
18.1.2023 Hiidensaari 16.2.2023
18.1.2023 Kaamoskajo 16.2.2023
18.1.2023 Tuulento 16.2.2023
18.1.2023 Kultarikko 16.2.2023
18.1.2023 Kakspuu 16.2.2023
18.1.2023 Silne 16.2.2023
18.1.2023 Isokoivu 16.2.2023
18.1.2023 Onnenmäki 16.2.2023
18.1.2023 Veikeä 16.2.2023
18.1.2023 Suopea 16.2.2023
18.1.2023 Kuunsäde 16.2.2023
18.1.2023 Sailaste 16.2.2023
18.1.2023 Kettuniitty 16.2.2023
18.1.2023 Laaksonvaara 16.2.2023
18.1.2023 Linnunsalo 16.2.2023
18.1.2023 Rämemaa 16.2.2023
18.1.2023 Suonsilmä 16.2.2023
18.1.2023 Valalehto 16.2.2023
18.1.2023 Suokumpu 16.2.2023
18.1.2023 Lillstrand 16.2.2023
18.1.2023 Kaskipilvi 16.2.2023
18.1.2023 Katosmäki 16.2.2023
18.1.2023 Havinalehto 16.2.2023
18.1.2023 Merenkoski 16.2.2023
18.1.2023 Hallankivi 16.2.2023
18.1.2023 Mastiainen 16.2.2023
18.1.2023 Lehmuslaakso 16.2.2023
18.1.2023 Lahey 16.2.2023
18.1.2023 Mannisenaho 16.2.2023
18.1.2023 Rönnbom 16.2.2023
18.1.2023 Salajärvi 16.2.2023
18.1.2023 Meikku 16.2.2023
18.1.2023 Ange Jelotelli 16.2.2023
18.1.2023 Falkdal 16.2.2023
18.1.2023 Stenstam 16.2.2023
18.1.2023 Marrasvuori 16.2.2023
18.1.2023 Ruusukulta 16.2.2023
25.1.2023 Sievikko 23.2.2023
25.1.2023 Vihermetsä 23.2.2023
25.1.2023 Jalovainio 23.2.2023
25.1.2023 Ikivuori 23.2.2023
25.1.2023 Sinermaa 23.2.2023
25.1.2023 Metsokangas 23.2.2023
25.1.2023 Ledman 23.2.2023
25.1.2023 Kuomanen 23.2.2023
25.1.2023 Lahdenneva 23.2.2023
25.1.2023 Batrashova 23.2.2023
25.1.2023 Lipes 23.2.2023
25.1.2023 Krishnadas 23.2.2023
25.1.2023 Test 23.2.2023