Nybildade efternamn

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet. Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

7.7.2021 Wellin 5.8.2021
7.7.2021 Goliot 5.8.2021
7.7.2021 Karhukuru 5.8.2021
7.7.2021 Koske 5.8.2021
7.7.2021 Sammalrinne 5.8.2021
7.7.2021 Ulappaluoto 5.8.2021
7.7.2021 Loran 5.8.2021
7.7.2021 Kanervankallio 5.8.2021
14.7.2021 Orakoivu 12.8.2021
14.7.2021 Gréve 12.8.2021
14.7.2021 Atlén 12.8.2021
14.7.2021 Korpinsalo 12.8.2021
21.7.2021 Ahtojää 19.8.2021
21.7.2021 Heljasto 19.8.2021
21.7.2021 Sadelahti 19.8.2021
21.7.2021 Ilvesharju 19.8.2021
21.7.2021 Kauraniitty 19.8.2021
21.7.2021 Kevätluoto 19.8.2021
21.7.2021 Björnstrand 19.8.2021
21.7.2021 Silvanen 19.8.2021
21.7.2021 Luhaso 19.8.2021
21.7.2021 Okehielam 19.8.2021
21.7.2021 Kolmes 19.8.2021
21.7.2021 Remal 19.8.2021
21.7.2021 Jäniskilta 19.8.2021
21.7.2021 Atush 19.8.2021
21.7.2021 Koulumäki 19.8.2021
21.7.2021 Elonmeri 19.8.2021
21.7.2021 Evberg 19.8.2021
21.7.2021 Korppisuo 19.8.2021
21.7.2021 Vaskilinna 19.8.2021
21.7.2021 Germiani 19.8.2021
21.7.2021 Haltiamaa 19.8.2021
21.7.2021 Hallapaju 19.8.2021
21.7.2021 Käpälämäki 19.8.2021
21.7.2021 Tallvik 19.8.2021
21.7.2021 Giachetti 19.8.2021
21.7.2021 Norrskog 19.8.2021
21.7.2021 Rödfors 19.8.2021
21.7.2021 Susioja 19.8.2021
21.7.2021 Lambo 19.8.2021
21.7.2021 Noita 19.8.2021
21.7.2021 Topila 19.8.2021
21.7.2021 Paharanta 19.8.2021
21.7.2021 Sysivuo 19.8.2021
21.7.2021 Veden 19.8.2021
21.7.2021 Kasta 19.8.2021
28.7.2021 Storby 26.8.2021
28.7.2021 Cedersund 26.8.2021
28.7.2021 Toros 26.8.2021
28.7.2021 Alroiay 26.8.2021
4.8.2021 Outo 2.9.2021
4.8.2021 Sandbrant 2.9.2021