Följande nybildade efternamn har ansökts

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet. Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

4.12.2019

Arthurson

3.1.2020

4.12.2019

Elte

3.1.2020

4.12.2019

Dalnell

3.1.2020

4.12.2019

Idili

3.1.2020

4.12.2019

Silverlund

3.1.2020

4.12.2019

Grönström

3.1.2020

4.12.2019

Ariamehr

3.1.2020

4.12.2019

Raateneva

3.1.2020

4.12.2019

Westervik

3.1.2020

4.12.2019

Ilolander

3.1.2020

4.12.2019

Irlén

3.1.2020

4.12.2019

Jaalakivi

3.1.2020

4.12.2019

Rovajärvi

3.1.2020

4.12.2019

Saarilintu

3.1.2020

4.12.2019

Ukkosvaara

3.1.2020

4.12.2019

Balm

4.1.2020

4.12.2019

Halkoluoto

7.1.2020

11.12.2019

Koprulu

10.1.2020

11.12.2019

Skunck

10.1.2020

11.12.2019

Nara

10.1.2020

11.12.2019

Johannelund

10.1.2020

11.12.2019

Sheekhoo

10.1.2020

11.12.2019

Danvers

10.1.2020

11.12.2019

Kaunismieli

10.1.2020

11.12.2019

Lindbacka

10.1.2020

11.12.2019

Aarnela

10.1.2020

11.12.2019

Kaamos

10.1.2020

11.12.2019

Prudens

10.1.2020

11.12.2019

Atlantis

10.1.2020

11.12.2019

Amoora

10.1.2020

11.12.2019

Hopeakallio

10.1.2020

11.12.2019

Styreman

10.1.2020

11.12.2019

Friborg

10.1.2020

11.12.2019

Sydänpolku

10.1.2020

11.12.2019

Pääskyniemi

10.1.2020

11.12.2019

Alaska

10.1.2020

11.12.2019

Moré

10.1.2020

11.12.2019

Snö

10.1.2020

11.12.2019

Aavaila

10.1.2020

11.12.2019

Aahava

10.1.2020

11.12.2019

Bredahl

10.1.2020

11.12.2019

Sammalkäpy

10.1.2020

11.12.2019

Axzén

10.1.2020

11.12.2019

Pyhänen

10.1.2020

11.12.2019

Valolempi

10.1.2020

11.12.2019

Suvituuli

10.1.2020

11.12.2019

Kortteikko

10.1.2020

11.12.2019

Kukkuri

10.1.2020

11.12.2019

Wikfors

10.1.2020

11.12.2019

Seikkanen

10.1.2020

11.12.2019

Solena

10.1.2020

18.12.2019

Sangare

17.1.2020

23.12.2019

Kamvar

22.1.2020

23.12.2019

Lagerträd

22.1.2020

23.12.2019

Kuiske

22.1.2020

23.12.2019

Jouhkimoff

22.1.2020

23.12.2019

Sadiiq

22.1.2020

23.12.2019

Huisena

22.1.2020

23.12.2019

Petal

23.1.2020

23.12.2019

Nikolei

23.1.2020

23.12.2019

Cohrin

23.1.2020

23.12.2019

Inakari

23.1.2020

23.12.2019

Srikrishnamoorthy

23.1.2020

23.12.2019

Jäänlehto

23.1.2020

2.1.2020

Taivonmieli

31.1.2020

2.1.2020

Suohovi

31.1.2020

8.1.2020 Phelbuz 7.2.2020
8.1.2020 Vallari 7.2.2020
8.1.2020 Kukkaoksa 7.2.2020
8.1.2020 Ruutiniemi  7.2.2020
8.1.2020 Hornhill 7.2.2020
8.1.2020 Amansson 7.2.2020
8.1.2020 Ruskanen 7.2.2020
8.1.2020 Gilmanen 7.2.2020
8.1.2020 Silvonmäki 7.2.2020
8.1.2020 Gilyar 7.2.2020
8.1.2020 Kielometsä 7.2.2020
8.1.2020 Noitalehto 7.2.2020
8.1.2020 Usvakallio 7.2.2020
8.1.2020 Wikuri 7.2.2020
8.1.2020 Puolukka 7.2.2020
8.1.2020 Karolainen 7.2.2020
8.1.2020 Eräkoski 7.2.2020
8.1.2020 Lintujoki 7.2.2020
8.1.2020 Rohkee 7.2.2020
8.1.2020 Vehmasmaa 7.2.2020
8.1.2020 Lendiera 7.2.2020
8.1.2020 Lanskeri 7.2.2020
8.1.2020 Ahokero 7.2.2020
8.1.2020 Sydäntalvi 7.2.2020
8.1.2020 Desola 7.2.2020
8.1.2020 Phelbuz 7.2.2020
8.1.2020 Vallari 7.2.2020
8.1.2020 Kukkaoksa 7.2.2020
8.1.2020 Ruutiniemi  7.2.2020
8.1.2020 Hornhill 7.2.2020
8.1.2020 Amansson 7.2.2020
8.1.2020 Ruskanen 7.2.2020
8.1.2020 Gilmanen 7.2.2020
8.1.2020 Silvonmäki 7.2.2020
8.1.2020 Gilyar 7.2.2020
8.1.2020 Kielometsä 7.2.2020
8.1.2020 Noitalehto 7.2.2020
8.1.2020 Usvakallio 7.2.2020
8.1.2020 Wikuri 7.2.2020
8.1.2020 Puolukka 7.2.2020
8.1.2020 Karolainen 7.2.2020
8.1.2020 Eräkoski 7.2.2020
8.1.2020 Lintujoki 7.2.2020
8.1.2020 Rohkee 7.2.2020
8.1.2020 Vehmasmaa 7.2.2020
8.1.2020 Lendiera 7.2.2020
8.1.2020 Lanskeri 7.2.2020
8.1.2020 Ahokero 7.2.2020
8.1.2020 Sydäntalvi 7.2.2020
8.1.2020 Desola 7.2.2020
15.1.2020 Puronmaa 14.2.2020
15.1.2020 Jokimetsä 14.2.2020
15.1.2020 Noux 14.2.2020
15.1.2020 Kuurama 14.2.2020
15.1.2020 Westhal 14.2.2020

 

 

Finlands invånarantal 5 541 996