Nybildade efternamn

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet. Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

17.3.2021 Vuonio 15.4.2021
24.3.2021 Targimho 22.4.2021
24.3.2021 Rettijeff
22.4.2021  
24.3.2021 Laika 22.4.2021
24.3.2021 Hopialuoto 22.4.2021
24.3.2021 Vompatti 22.4.2021
24.3.2021 Lehmuskaarna 22.4.2021
24.3.2021 Årell 22.4.2021
24.3.2021 Varisvaara 22.4.2021
24.3.2021 Haukilintu 22.4.2021
24.3.2021 Lehmuksenkukka 22.4.2021
24.3.2021 Hemminheimo 22.4.2021
24.3.2021 Ashabova 22.4.2021
24.3.2021 Mustikkavaara 22.4.2021
24.3.2021 Leonneva 22.4.2021
24.3.2021 Abdulloh 22.4.2021
24.3.2021 Hietasavi 22.4.2021
24.3.2021 Huotakoski 22.4.2021
24.3.2021 Hetto 22.4.2021
24.3.2021 Kuuskala 22.4.2021
24.3.2021 Metsänurmi 22.4.2021
24.3.2021 Käärmekallio 22.4.2021
24.3.2021 Hotasaari 22.4.2021
31.3.2021 Veijala 29.4.2021
31.3.2021 Sikermäinen 29.4.2021
31.3.2021 Eräjä 29.4.2021
31.3.2021 Ströömi 29.4.2021
31.3.2021 Kokia 29.4.2021
31.3.2021 Kurjenniska 29.4.2021
31.3.2021 Ovas 29.4.2021
31.3.2021 Zuhuri 29.4.2021
31.3.2021 Rabati 29.4.2021
31.3.2021 Kainat 29.4.2021
31.3.2021 Avarasydän 29.4.2021
31.3.2021 Dickhoff 29.4.2021
31.3.2021 Malmilinna 29.4.2021
31.3.2021 Evenius 29.4.2021
31.3.2021 Sadekoski 29.4.2021
31.3.2021 Huuhkaja 29.4.2021
31.3.2021 Koivunlehto 29.4.2021
31.3.2021 Fekadu 29.4.2021
31.3.2021 Saralaakso 29.4.2021
31.3.2021 Lanninen 29.4.2021
31.3.2021 Elvinen 29.4.2021
31.3.2021 Hohkua 29.4.2021
31.3.2021 Saarras 29.4.2021
31.3.2021 Ruusulinna 29.4.2021
31.3.2021 Heloniemi 29.4.2021
31.3.2021 Musano 29.4.2021
31.3.2021 Keijunen 29.4.2021
31.3.2021 Pelisärö 29.4.2021
31.3.2021 Sammalvirta 29.4.2021
31.3.2021 Eteläluoto 29.4.2021
31.3.2021 Kivaniemi 29.4.2021
31.3.2021 Varsanen 29.4.2021
31.3.2021 Kiito 29.4.2021
31.3.2021 Rauhansydän 29.4.2021
31.3.2021 Kuvajansaari 29.4.2021
31.3.2021 Autiovirta 29.4.2021
31.3.2021 Linvik 29.4.2021
31.3.2021 Vitanen 29.4.2021
31.3.2021 Kärenius 29.4.2021
31.3.2021 Hailanen 29.4.2021
31.3.2021 Paikkonen 29.4.2021
31.3.2021 Vahdermaa 29.4.2021
31.3.2021 Meila 29.4.2021
31.3.2021 Hilas 29.4.2021
31.3.2021 Ikivirta 29.4.2021
31.3.2021 Wimeri 29.4.2021
31.3.2021 Sammalkumpu 29.4.2021
31.3.2021 Takkila 29.4.2021
31.3.2021 Fritius 29.4.2021
7.4.2021 Ruohometsä 6.5.2021
7.4.2021 Jarullin 6.5.2021
7.4.2021 Huoku 6.5.2021
7.4.2021 Aartinen 6.5.2021
7.4.2021 Rislachius 6.5.2021
7.4.2021 Kavalo 6.5.2021
7.4.2021 Tomms 6.5.2021
7.4.2021 Sievonen

6.5.2021

Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 MARIEHAMN, epost [email protected]

14.4.2021 Grenvall 13.5.2021
14.4.2021 Hiimos 13.5.2021
14.4.2021 Ariafar 13.5.2021
14.4.2021 Ehrenstolpe 13.5.2021