Nybildade efternamn

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet. Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

23.12.2020 Ariah 21.1.2021
23.12.2020 Arenko 21.1.2021
23.12.2020 Starkdal 21.1.2021
23.12.2020 Solvall 21.1.2021
23.12.2020 Corvus 21.1.2021
23.12.2020 Eduardsson 21.1.2021
23.12.2020 Ilve 21.1.2021
30.12.2020 Talvikki 28.1.2021
30.12.2020 Galilee 28.1.2021
30.12.2020 Mabuka 28.1.2021
30.12.2020 Hautalehto 28.1.2021
30.12.2020 Antinpalo 28.1.2021
30.12.2020 Veikonsaari 28.1.2021
30.12.2020 Al-Hamadany 28.1.2021
30.12.2020 Ruusuaho 28.1.2021
30.12.2020 Kaanila 28.1.2021
30.12.2020 Aamuaho 28.1.2021
30.12.2020 Helinoja 28.1.2021
30.12.2020 Kaskenluoma 28.1.2021
30.12.2020 Tahiti 28.1.2021
30.12.2020 Myötämaa 28.1.2021
30.12.2020 Kultamieli 28.1.2021
30.12.2020 Ihana 28.1.2021
30.12.2020 Kallisti 28.1.2021
30.12.2020 Kostoy 28.1.2021
30.12.2020 Mawoomehdoe 28.1.2021
30.12.2020 Kissakallio  28.1.2021
30.12.2020 Taikakivi 28.1.2021
30.12.2020 Notholm 28.1.2021
30.12.2020 Pedroff 28.1.2021
30.12.2020 Käärmelampi 28.1.2021
30.12.2020 Gedo 28.1.2021
7.1.2021 Laamala 5.2.2021
7.1.2021 Lehtiverso 5.2.2021
7.1.2021 Lumipuro 5.2.2021
7.1.2021 Taivaanmaa 5.2.2021
7.1.2021 Metsälauha 5.2.2021
7.1.2021 Taivaskero 5.2.2021
7.1.2021 Tervasneva 5.2.2021
7.1.2021 Elonsäde 5.2.2021
7.1.2021 Felician 5.2.2021
7.1.2021 Masao 5.2.2021
7.1.2021 Reinea 5.2.2021
7.1.2021 Sissoi 5.2.2021
7.1.2021 Ahonmäki 5.2.2021
7.1.2021 Kempes 5.2.2021
7.1.2021 Coljander 5.2.2021
7.1.2021 Kuunlilja 5.2.2021
7.1.2021 Elohopea 5.2.2021
7.1.2021 Ticka 5.2.2021
7.1.2021 Ilokallio 5.2.2021
7.1.2021 Shapp 5.2.2021
7.1.2021 Merenranta 5.2.2021
7.1.2021 Ganjoorpoor 5.2.2021
13.1.2021 Sees 11.2.2021
13.1.2021 Bleu 11.2.2021
13.1.2021 Taivalkangas 11.2.2021
13.1.2021 Merkomaa 11.2.2021
13.1.2021 Quzman 11.2.2021
13.1.2021 Merenselkä 11.2.2021
13.1.2021 Kurkiniitty 11.2.2021
14.1.2021 Panga

12.2.2021

Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn

epost [email protected]

14.1.2021 Hjälmarstrand

12.2.2021

Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn

epost [email protected]

20.1.2021 Wendalius 18.2.2021
20.1.2021 Dugoz 18.2.2021