Sökta nybildade efternamn

Vi måste kungöra de nybildade efternamn som sökts innan namnen kan godkännas.  

Med nybildat efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. På den här sidan publicerar vi de nybildade efternamn som vi godkänt. Man kan göra en anmärkning om ett sökt nybildat efternamn.

Om du anser att godkännandet av namnet skulle kränka din rätt till namnet kan du göra en anmärkning. Anmärkningen ska göras skriftligen inom 30 dagar från det datum då meddelandet om efternamnet publicerades. Vi kan dock beakta en anmärkning som gjorts efter tidsfristens utgång om vi ännu inte har avgjort ärendet.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

24.8.2022 Iso-Välkky 22.9.2022
24.8.2022 Vihriäkoski 22.9.2022
24.8.2022 Yimdjo 22.9.2022
31.8.2022 Fredelius 29.9.2022
31.8.2022 Lävind 29.9.2022
31.8.2022 Ansén 29.9.2022
31.8.2022 Parchelli 29.9.2022
7.9.2022 Pähkinäinen 6.10.2022
7.9.2022 Flander 6.10.2022
7.9.2022 Sammalkallio 6.10.2022
7.9.2022 Kangassaari 6.10.2022
7.9.2022 Nopala 6.10.2022
7.9.2022 Rauhanmaa 6.10.2022
7.9.2022 Meere 6.10.2022
7.9.2022 Vaasheimo 6.10.2022
7.9.2022 Lenius 6.10.2022
7.9.2022 Sna 6.10.2022
7.9.2022 Kurdistani 6.10.2022
7.9.2022 Kultaniemi 6.10.2022
7.9.2022 Joutsensuo 6.10.2022
7.9.2022 Sudenhetki 6.10.2022
7.9.2022 Sydänkorpi 6.10.2022
7.9.2022 Hallvik 6.10.2022
7.9.2022 Malder 6.10.2022
7.9.2022 Tråp 6.10.2022
7.9.2022 Eiramaa 6.10.2022
7.9.2022 Kiisuo 6.10.2022
7.9.2022 Skald 6.10.2022
7.9.2022 Tannerkivi 6.10.2022
7.9.2022 Aavaparta 6.10.2022
7.9.2022 Meilonen 6.10.2022
7.9.2022 Schender 6.10.2022
7.9.2022 Kuuma 6.10.2022
7.9.2022 Parantaja 6.10.2022
7.9.2022 Kallivaara 6.10.2022
7.9.2022 Karmakuri 6.10.2022
7.9.2022 Meander 6.10.2022
7.9.2022 Karhutalvi 6.10.2022
7.9.2022 Hopes 6.10.2022
7.9.2022 Idvik 6.10.2022
7.9.2022 Gloholm 6.10.2022
7.9.2022 Kurkisaari 6.10.2022
7.9.2022 Syysluoto 6.10.2022
7.9.2022 Saaripuro 6.10.2022
7.9.2022 Hopeasalmi 6.10.2022
7.9.2022 Marjalehto 6.10.2022
14.9.2022 Bergskog 13.10.2022
14.9.2022 Villén 13.10.2022
14.9.2022 Ämmi 13.10.2022
14.9.2022 Sevill 13.10.2022
14.9.2022 Brenson 13.10.2022
14.9.2022 Fadi 13.10.2022
21.9.2022 Duski 20.10.2022
21.9.2022 Petrinen 20.10.2022
21.9.2022 Henkinen 20.10.2022
21.9.2022 Sobell 20.10.2022