Följande nybildade efternamn har ansökts

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet. Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Blanketten: Anmärkning med anledning av ansökan om namnändring

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

18.3.2020

Alexson 17.4.2020

18.3.2020

Jäälehti 17.4.2020

18.3.2020

Avón 17.4.2020

18.3.2020

Kalmankuja 17.4.2020

18.3.2020

Marraskorpi 17.4.2020

25.3.2020

Kohtakokko

24.4.2020

25.3.2020

Tervaspalo

24.4.2020

25.3.2020

Jokihaka

24.4.2020

25.3.2020

Susimo

24.4.2020

25.3.2020

Haltiamieli

24.4.2020

25.3.2020

Nietosvuo

24.4.2020

25.3.2020

Valtavuori

24.4.2020

25.3.2020

Laola

24.4.2020

25.3.2020

Kajastus

24.4.2020

25.3.2020

Nietosmaa

24.4.2020

25.3.2020

Nokko

24.4.2020

25.3.2020

Sorjama

24.4.2020

25.3.2020

Ahjosalo

24.4.2020

25.3.2020

Keiju

24.4.2020

25.3.2020

Lakea

24.4.2020

25.3.2020

Kettupuro

24.4.2020

25.3.2020

Ruhajärvi

24.4.2020

25.3.2020

Dastanbag

24.4.2020

25.3.2020

Merenparras

24.4.2020

25.3.2020

Metsätupa

24.4.2020

25.3.2020

Hurting

24.4.2020

25.3.2020

Asgård

24.4.2020

25.3.2020

Parmakoff

24.4.2020

25.3.2020

Rastala

24.4.2020

25.3.2020

Garv

25.4.2020

Obs! Anmärkningen ska göras till:
Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 Mariehamn
epost: [email protected]

1.4.2020

Maljamäki

4.5.2020

1.4.2020

Shroukh

4.5.2020

8.4.2020

Neva-Kyyny

8.5.2020

8.4.2020

Njunnas

8.5.2020

8.4.2020

Siviniitty

8.5.2020

8.4.2020

Silversvan

8.5.2020

8.4.2020

Pärnäkangas

8.5.2020

Finlands invånarantal 5 544 634