Följande nybildade efternamn har ansökts

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska informera om de ansökta nya efternamnen innan namnet godkänns.  Med nytt efternamn avses ett efternamn som enligt befolkningsdatasystemet inte används av någon levande person. Om magistraten anser att det inte finns några hinder för att godkänna det ansökta nya efternamnet informerar magistraten om namnet genom att publicera det på den här webbplatsen. Det är möjligt att göra en anmärkning om det ansökta nya efternamnet. Om du anser att den sökande får det nya efternamnet i strid med bestämmelserna i 18 § 2 punkt eller 19 § i lagen om för- och efternamn (946/2017() (nedan) och att ett godkännande av ansökan kränker dina rättigheter har du rätt att göra en anmärkning med anledning av ansökan.  Anmärkningen ska göras skriftlig till den magistrat som anges invid det nya namnet på listan nedan inom 30 dagar från datumet för meddelandet. En anmärkning som görs efter den utsatta tiden kan dock beaktas om ärendet inte ännu har avgjorts.

Följande nybildade efternamn har ansökts: 

Publikationsdag:

Ansökt nybildat efternamn:

Anmärkningen ska göras senast:

22.1.2020

Kätkävaara

21.2.2020

22.1.2020

Laklán

21.2.2020

22.1.2020

Acrén

21.2.2020

22.1.2020

Skellberg

21.2.2020

22.1.2020

Alwindi

21.2.2020

22.1.2020

Kaarniittu

21.2.2020

28.1.2020

Urwäder

27.2.2020

28.1.2020

Lagsten

27.2.2020

28.1.2020

Morgonstjärna

27.2.2020

31.1.2020

Valkeasulka

2.3.2020

5.2.2020

Ekeanozie

6.3.2020

5.2.2020

Ryborg

6.3.2020

5.2.2020

Viertolahti

6.3.2020

6.2.2020

Tuhkalintu

9.3.2020

12.2.2020

Lehtomeri

13.3.2020

12.2.2020

Saimaanluoto

13.3.2020

12.2.2020

Kaartiaho

13.3.2020

12.2.2020

Rynin

13.3.2020

12.2.2020

Valakallio

13.3.2020

12.2.2020

Bajari

13.3.2020

12.2.2020

Weklin

13.3.2020

12.2.2020

Auriell

13.3.2020

12.2.2020

Lundius

13.3.2020

19.2.2020

Seikko

20.3.2020

19.2.2020

Hellfrids

20.3.2020

19.2.2020

Aldenius

20.3.2020

19.2.2020

Refugio

20.3.2020

19.2.2020

Kastehelmi

20.3.2020

19.2.2020

Golipur

20.3.2020

19.2.2020

Uppsala

20.3.2020

19.2.2020

Tammerfors

20.3.2020

19.2.2020

Visakoivisto

20.3.2020

19.2.2020

Järvipelto

20.3.2020

19.2.2020

Tähtiniemi

20.3.2020

19.2.2020

Rannatmaa

20.3.2020

19.2.2020

Wiertola

20.3.2020

Finlands invånarantal 5 542 838