Legalisering av utländska handlingar för hindersprövning vid äktenskap

För hindersprövning vid äktenskap behövs alltid en originalhandling. Dessutom kan den behöva legaliseras och översättas. Behovet beror på den stat som utfärdat handlingen och på handlingens språk. 

Vilket land har beviljat din handling?

Legaliseringen sker i allmänhet i den stat som utfärdat handlingen. 

Vanliga frågor

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Postadress 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen