Hantering av PIN-koder

Certifikatkortet ges två personliga PIN-koder i samband med aktiveringen, dvs. när kortet tas i bruk. Det finns separata anvisningar för aktivering. På den här sidan finns anvisningar för fall där de personliga PIN-koderna av någon anledning måste bytas ut eller förnyas. Till exempel

 • om du har glömt din nuvarande PIN-kod
 • om PIN-koden har låsts, dvs. om du har matat in den felaktiga koden fem gånger i rad
 • eller om du vill byta PIN-kod av någon annan orsak.

Du kan själv hitta på de nya koderna.

 • Den grundläggande koden (dvs. PIN1) kan vara 4–8 siffror lång.
 • Längden på signaturkoden (PIN2) beror på kortets typ: På identitetskort och organisationskort är längden 6–8 siffror, på certifikatkort för social- och hälsovården 4–8 siffror.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att samma nummerserie inte används som PIN1- och PIN2-koder.

Om du har glömt PIN-koden

Du kan skapa nya koder om du har glömt bort ena eller båda av dina personliga PIN-koder. För att skapa en ny PIN-kod behöver du aktiveringskoden, kortläsarprogrammet och kortläsaren. Aktiveringskoden finns i det kodbrev du fått. Du kan hitta på nya PIN-koder själv. Fundera ut dem på förhand.

 1. Lägg certifikatkortet kortläsaren och vänta på att chipikonen i uppgiftsbalken blir gul. Klicka på bilden på chipet så öppnas applikationens fönster direkt eller högerklicka på ikonen och välj "Visa enheter".
 2. Välj fliken Identifikation. Välj under Identifikationsobjekt den kod som du glömt bort, dvs. den som ska ersättas med en ny. Alternativen är baskoden (PIN1) eller signaturkoden (PIN2). Det är viktigt att välja rätt kod.
  • Om arbetsstationen har fler än en kortläsare och ett kort visas de alla som en lista. T.ex.
   Kortläsare 1 grundkod
   Kortläsare 1 signaturkod
   Kortläsare 2 grundkod
   Kortläsare 2 signaturkod.
 3. Skapa en ny PIN-kod under "Frigör låst PIN":
  • Skriv aktiveringskoden i fältet PUK/Aktiveringskod.
  • Skriv in den nya koden du hittar på i exakt samma form i båda fälten Ny PIN.
  • Klicka på Frigör. Programmet kvitterar att koden har öppnats och bytts ut.
 4. Välj till sist Stäng för att lämna programmet

Om PIN-koden är låst

PIN-koden låses automatiskt om du matar in den fel fem gånger i följd. Om din PIN-kod låses kan du själv skapa en ny. För att skapa en ny PIN-kod behöver du aktiveringskoden, kortläsarprogrammet och kortläsaren. Aktiveringskoden har skickats till den adress du har uppgett i ett separat brev.

Fundera ut önskad ny PIN-kod på förhand.

 1. Lägg personkortet i kortläsaren och vänta på att chipikonen i uppgiftsbalken blir gul. Klicka på bilden på chipet så öppnas applikationens fönster direkt eller högerklicka på ikonen och välj "Visa enheter".
 2. Välj fliken Identifikation. Välj under Identifikationsobjekt den kod som är låst, dvs. den som ska ersättas med en ny. Alternativen är baskoden (PIN1) eller signaturkoden (PIN2).
 3. Om du vet vilken av koderna som är låst, gå till punkt 4. Om du inte är säker på vilken av koderna som är låst, kontrollera så här:
  • Välj först grundkoden i fältet Identifikationsobjekt. Skriv in din baskod (PIN1) i fältet Kontrollera PIN och klicka på Kontrollera. Om koden är låst ger programmet meddelandet "Koden är låst!”
  • På motsvarande sätt kan du också kontrollera den andra PIN-koden (PIN 2): Välj först signaturkoden i fältet Identifikationsobjekt. Skriv in din signaturkod (PIN2) i fältet Kontrollera PIN och klicka på Kontrollera. Om koden är låst ger programmet meddelandet "Koden är låst!”
 4. Skapa en ny PIN-kod under "Frigör låst PIN":
  • Skriv aktiveringskoden i fältet PUK/Aktiveringskod.
  • Skriv in den nya koden du hittar på i exakt samma form i båda fälten Ny PIN.
  • Klicka på Frigör. Programmet kvitterar att koden har öppnats och bytts ut
 5. Välj till sist Stäng för att lämna programmet.

 

Byte av PIN-koden

Certifikatkortets PIN-koder kan vid behov också ändras av andra orsaker. Byte är nödvändigt till exempel om du misstänker att din PIN-kod har avslöjats för en annan person. Endast PIN-koderna för ett aktiverat kort kan bytas ut, eftersom det ännu inte finns PIN-koder för ett kort som inte aktiverats.

För att byta behöver du den nuvarande PIN-koden, kortläsaren och kortläsarprogrammet. Du kan hitta på nya PIN-koder själv. Fundera ut dem på förhand.

 1. Lägg certifikatkortet i kortläsaren och vänta på att chipikonen i uppgiftsbalken blir gul. Klicka på bilden på chipet så öppnas applikationens fönster direkt eller högerklicka på ikonen och välj "Visa enheter".
 2. Välj fliken Identifikation. Under Identifikationsobjekt väljer du den kod som du vill byta. Alternativen är baskoden eller signaturkoden.
 3. Byte av PIN-kod sker under rubriken Byt PIN:
  • Mata in din nuvarande PIN-kod i fältet Nuvarande PIN.
  • Skriv in den nya koden som du själv hittade på i exakt samma form i båda fälten Nya PIN.
 4. Klicka på "Byt". Du får ett meddelande om lyckat byte av PIN-kod.
 5. Välj till sist Stäng för att lämna programmet.

 

Vanliga frågor