Apostille 

Notarius publicus kan styrka en handling given av en finländsk myndighet eller därmed jämförbar instans (till exempel en läkare, auktoriserad translator) för utländska myndigheter.

Apostille-intyget ersätter den s.k. auktoriseringen eller legaliseringen, om handlingen ska användas i en stat som omfattas av s.k. Haag-konventionen eller Apostille-avtalet.

Du behöver Apostille-intyget då du måste intyga behörigheten hos den som undertecknat handlingen. Intyget används för dokument som tillställs myndigheterna i de stater som omfattas av det s.k. Apostille-avtalet.

Du kan endast få ett Apostille-intyg för en handling som utfärdats av en myndighet eller en därmed jämförbar instans (t.ex. auktoriserad translator, legitimerad läkare).

För ett privat dokument kan du få ett Apostille-intyg först efter att notarius publicus har styrkt undertecknarens befogenheter eller underskrift.

Du behöver Apostille-intyget endast utomlands. Intyget behövs inte inom Norden eller inom EU för vissa allmänna dokument utfärdade av myndigheter som styrker bl.a. personens födsel, död, namn, äktenskap, bostadsort eller nationalitet.

 

Minneslista

  • Kontrollera att den stat dit ditt dokument är på väg omfattas av Apostille-avtalet.

  • Kontrollera att dokumentet är i original, och att det har dokumentutfärdarens egenhändiga originalunderskrift.

Gör så här

  • Skicka in originalhandlingen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställe och berätta till vilket land dokumentet är på väg och säg att du behöver ett Apostille-intyg.

  • Om mottagarstaten kräver ett Apostille-intyg för något annat dokument än ett sådant som beviljats av en myndighet, ska notarius publicus först styrka antingen riktigheten av din underskrift eller att du har rätt att uträtta ärenden för den som undertecknat dokumentet. Först sedan kan Apostille-intyget bifogas till handlingen.

     

Pris

Intyget kostar 30 euro.

Länkar till lagar som berör ärendet

Förordningen om officiella handlingar (EU) 2016/1191

 

Vanliga frågor