Utlämnande av övriga uppgifter 

Med hjälp av anvisningarna på den här sidan kan du begära en viss uppgift, handling eller en del av en handling som gäller intressebevakning eller en intressebevakningsfullmakt. 

Om du behöver uppgifter från registret över förmynderskapsärenden (t.ex. om personen har en intressebevakare eller vem som är personens intressebevakare), hittar du anvisningarna på denna sida

Gör så här

Begär uppgifter med en webblankett. 

För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Webblankett

Om du vill begära offentliga uppgifter utan stark autentisering kan du skicka en fritt formulerad begäran om handlingar per e-post eller post. 

  • Skriv "begäran om handlingar” som e-postmeddelandets ämne. Berätta så noggrant som möjligt vilka uppgifter du vill ha och på vilka grunder. Detta påskyndar behandlingen av din begäran.
  • Använd MDB:s krypterade e-post om ditt e-postmeddelande innehåller konfidentiell information. Välj [email protected] som mottagare.
  • Vår postadress i ärenden som gäller förmyndarverksamhet: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors.

Vanliga frågor

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.