Tjänstedesign

Experttjänsten inom tjänstedesign vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är avsedd för organisationer inom den offentliga förvaltningen som behöver stöd för att förbättra kundorienteringen och den strategiska förnyelsen av organisationen eller dess tjänster.

Vill ni satsa på att förbättra kundorienteringen i er organisation eller dess tjänster?

Behöver ni stöd för en strategisk reform?

Behöver ni hjälp med att definiera problemet, hitta värdeskapande möjligheter och ta i bruk lösningar?

Vill ni förstå era kunder bättre, göra era processer smidigare och utnyttja era resurser effektivare?

Varför samarbete?

  • Vi arbetar kundorienterat och tväradministrativt från att definiera utmaningen till att utforma lösningar och stöda genomförandet.
  • Vi säkerställer att utvecklingen är människonära och att kundernas behov beaktas.
  • Vi utnyttjar designtänkandet för att förstå problemet som ska lösas och de faktorer som påverkar det på ett omfattande sätt och utforma lösningarna så att de svarar på problemet på ett helhetsbetonat sätt.
  • Vi formar den offentliga förvaltningens verksamhetsprocesser och arbetssätt så att de blir smidigare.
  • Vi känner till lagbundenheterna inom den offentliga förvaltningen.

 

Gör så här

Kontakta tjänstedesignteamet per e-post och berätta hur vi kan samarbeta.

Kontakta oss!

Pris

Tjänstedesignteamets uppdrag är avgiftsfria.

 

Finlands invånarantal 5 635 667