Myndighetens ledning

E-postadresser är i  format fornamn.slaktnamn[at]dvv.fi

Högsta ledningen, Ledningsgruppen

Generaldirektör Janne Viskari
Assistent för generaldirektör Mimma Yli-Muilu
tfn. 0295 536 000 (växel)

Avdelningen Kunder
Överdirektör Pekka Rehn
tfn. 0295 535 046

Avdelningen Tjänster
Överdirektör Timo Salovaara
tfn. 0295 535 303

Avdelningen Processer
Överdirektör Aino Jalonen
tfn. 0295 535 335

Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto
tfn. 0295 535 385

Enheternas direktörer


Personkunder
Direktör Pirkko Anttila
tfn. 0295 538 001

Organisationskunder
Direktör Joonas Kankaanrinne
tfn. 0295 535 233

Befolkningsdatatjänster
Direktör Heidi Rantatulkkila
tfn. 0295 536 364

Stödtjänster för digitaliseringen och kompatibilitet
Direktör Mikko Pitkänen
tfn. 0295 535 092

Utveckling och informationsförvaltning
Utvecklings- och informationsförvaltningsdirektör Eero Konttaniemi
tfn. 0295 535 460

Förmyndarverksamhet
Direktör Aila Heusala
tfn. 0295 539 703

Personal avdelningen
Personaldirektör Kati Pärnänen
tfn. 0295 535 596

Internationella ärenden
Direktör Mikko Mattinen
tfn. 0295 535 352

Juridiska ärenden och säkerhet
Rättschef Noora Kallio
tfn. 0295 535 079

Gemensamma stödtjänster
Direktör Erja Kronberg
tfn. 0295 536 111

Ekonomi och processutveckling
Ekonomidirektör Irmeli Lario
tfn. 0295 535 249

Finlands invånarantal 5 629 543