Informationstjänster inom den privata sektorn: Urval och registeruppdateringar

För privata företag eller samfund som behöver uppgifter från befolkningsdatasystemet till exempel för uppdatering av kundregister eller direktmarknadsföring. Tjänsterna beställs direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas samarbetspartner, till vilka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har lagt ut produktionen av dessa tjänster. Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga och beslut om utlämnande av uppgifter fattas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Två typer av informationstjänster erbjuds för privata företag och samfund:

  • Med hjälp av uppdateringstjänsten kan företag och samfund uppdatera sina kundregister genom en engångsuppdatering eller hålla dem uppdaterade kontinuerligt.
  • Uppgifterna i urvalstjänsten kan företag och samfund till exempel använda för direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar.

Urvalet och uppdateringarna är massformade. Med massform avses att register uppdateras och person- och byggnadsuppgifter plockas med uppgifter från befolkningsdatasystemet. Innehållet som lämnas ut skräddarsys enligt sökandens behov.

Förfrågningar eller begäran om uppgifter som gäller enskilda personer omfattas inte av denna tjänst. Om du behöver enskilda uppgifter ska du bekanta dig med webbläsarapplikationen BDSförfrågan och gränssnittet BDSförfrågan.

Vad uppdateringstjänsten innehåller

Med hjälp av uppdateringstjänsten kan företag och samfund uppdatera sina kundregister genom en engångsuppdatering eller hålla dem uppdaterade kontinuerligt. Kundregister kan uppdateras med exempelvis namn och adresser som ändrats i befolkningsdatasystemet och eventuella uppgifter om dödsfall.

Vad urvalstjänsten innehåller

Med hjälp av urvalstjänsterna kan företag och sammanslutning få adresserna till en önskad målgrupp från befolkningsdatasystemet, till exempel för direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökningar.

Olika variabler i befolkningsdatasystemet kan användas som grund för urvalen, allt efter kundens behov.

  • I urvalet kan man använda personuppgifter, såsom personens namn, ålder, kön, modersmål, adress, hemkommun eller yrke.
  • När det gäller byggnadsuppgifter kan man i urvalet använda till exempel byggnadens användningsändamål, uppvärmningssätt och -medel, anslutning till nätverk, bygglov eller läge.

I den valda målgruppen kan man göra ett urval av önskad storlek antingen genom systematisk sampling eller med tonvikt på olika grupper. Urvalet kan också riktas till ert eget register. Från urvalen kan man också ta bort överlappande namn och adresser i urvalet och därmed förhindra att samma person eller hushåll får flera postutskick.

Adressuppgifterna för urvalets målgrupp överlämnas aldrig direkt till kunden utan direktmarknadsföringsmaterialet skickas av en tredje part.

Gör så här 

Tjänster för urval och uppdatering för företag och samfund beställs direkt från samarbetspartner till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Samarbetsparterna ger tilläggsinformation om bland annat prissättningen av tjänsterna. Tjänstens totalpris består av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas pris och samarbetspartnernas pris.

För beställning och användning av uppdateringstjänster krävs ett datatillstånd som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt att organisationen förbinder sig att iaktta villkoren i tillståndet. Samarbetspartnerna sköter hela processen för kundens räkning och ansöker om behövligt datatillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för kundens räkning med hjälp av en fullmakt.

Samarbetspartnernas kontaktuppgifter

Dun & Bradstreet Marketing Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 HELSINKI
Veronica Andersson
+358 40 823 2934
[email protected]

Posti Jakelu Ab
PB 7
00011 Posti
Ari Määttälä
+358 50 475 5294
[email protected]

Mer information

Handläggningstid

Ansökningar om datatillstånd för företag och samfund behandlas inom cirka fem dagar. Samarbetspartner till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata levererar de uppgifter ni beställt.

Se även

Tänk på att uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte är offentliga. Läs mer:

 

Finlands invånarantal 5 635 667