ServiceNow-ticketsystemets dataskyddsbeskrivning

Myndigheten för digitaliserings ServiceNow-ticketsystemet är myndighetens interna arbetshanteringsredskap som används för att administrera kundkontakterna och kontakterna inom ämbetsverket. I ServiceNow-ticketsystemet sparas de e-postmeddelanden som kunderna skickat till Myndigheten för digitalisering samt servicebegäran som kunderna framställt per telefon, i chatten, per SMS eller via videoförbindelse. I systemet sparas även servicebegäran som gjorts av interna kunder (personalen).