ServiceNow-ticketsystemet

Myndigheten för digitaliserings ServiceNow-ticketsystemet är myndighetens interna arbetshanteringsredskap som används för att administrera kundkontakterna och kontakterna inom ämbetsverket. I ServiceNow-ticketsystemet sparas de e-postmeddelanden som kunderna skickat till Myndigheten för digitalisering samt servicebegäran som kunderna framställt per telefon, i chatten, per SMS eller via videoförbindelse. I systemet sparas även servicebegäran som gjorts av interna kunder (personalen).

  • Dina uppgifter kan finnas i det här registret om du har gjort en begäran om service eller lämnat in en förfrågan hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifterna sparas i två år från kontakten.​​​​​

Finlands invånarantal 5 626 476