Servicecertifikat

Servicecertifikat är programcertifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som används för att autentisera serviceleverantörens server eller tjänst. Servicecertifikaten beviljas för flera olika användningsändamål:

  • servercertifikat
  • e-postcertifikat
  • systemsignaturcertifikat

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar de servercertifikat och systemsignaturcertifikat som behövs i Kanta-tjänsterna för social- och hälsovårdens organisationer.

Med servicecertifikat autentiseras att serviceleverantörens - organisationens eller en enskild persons - server eller tjänst tillhör rätt innehavare. Med hjälp av servercertifikatet kan den som utnyttjar tjänsten alltså försäkra sig om att tjänsteleverantören är pålitlig. Servercertifikaten kan användas för identifiering av såväl den offentliga förvaltningens som den privata sektorns tjänster.

Med hjälp av servercertifikatet kan den som utnyttjar nättjänsten försäkra sig om att tjänsteleverantören är äkta. Servercertifikaten möjliggör även en kryptering av datatrafiken mellan servern och dess användare.

E-postcertifikat är avsedda för enskilda e-postadresser som följs av flera personer inom en organisation.

Systemsignaturcertifikatet används för att elektroniskt underteckna sådana handlingar som inte undertecknas med personcertifikat.

Det finns även testcertifikat för alla servicecertifikat som är avsedda för testmiljöer.

Servicecertifikaten baserar sig på standarden X.509 och med hjälp av dem är det möjligt att skapa en SSL-skyddad datatrafik mellan webbläsaren och servern eller mellan två servrar.