Servicecertifikat

Servicecertifikat är programcertifikat som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som används för att autentisera serviceleverantörens server eller tjänst. Servicecertifikaten beviljas för flera olika användningsändamål. Servicecertifikaten kan användas för identifiering av såväl den offentliga förvaltningens som den privata sektorns tjänster.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar servercertifikat nödvändiga för Kanta-tjänsterna som Social- och hälsovårdens servercertifikat, servicecertifikat för hälsoapplikationer och systemsignaturcertifikat. Servicecertifikaten för social- och hälsovården beviljas till organisationer som finns i THL-SOTE-organisationsregistret.

Servicecertifikaten baserar sig på standarden X.509 och med hjälp av dem är det möjligt att skapa en SSL-skyddad datatrafik mellan webbläsaren och servern eller mellan två servrar.

Det finns även testcertifikat för alla servicecertifikat som är avsedda för testmiljöer, förutom e-postcertifikatet.

 

Finlands invånarantal 5 631 879