Suomi.fi-tjänster

Med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna kan organisationer tillhandahålla bättre e-tjänster och göra sin information och sitt utbud mer lättillgängligt för användarna på ett pålitligt sätt.

Suomi.fi-tjänsterna erbjuder lösningar för till exempel elektronisk identifiering, uträttandet av ärenden åt någon annan och digital kommunikation. En del av tjänsterna kan endast användas av organisationer inom den offentliga förvaltningen, medan andra även kan användas av privata organisationer.

För medborgarna visas helheten som Suomi.fi-webbtjänsten. Den samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress. I tjänsten finns till exempel myndigheternas e-tjänster, blanketter och den offentliga förvaltningens serviceutbud. I Suomi.fi-webbtjänsten kan medborgare och företag även befullmäktiga någon annan att uträtta ärenden och kommunicera elektroniskt med myndigheter. Suomi.fi-webbtjänsten är en servicehelhet som byggs upp av flera tjänster.

Tjänsterna kan tas i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen


Suomi.fi: Börja med Suomi.fi om du inte vet  var du ska börja, 02:17

 


Suomi.fi-webbtjänst för medborgare: Information och tjänster för situationer is ditt liv, 04:56


 

Suomi.fi-webbtjänst: Information och tjänster för företag och samfund​​​​​​,  06:49

 

 

 

Finlands invånarantal 5 635 516