Borgå 

  • Adress och våning: Biskopsgatan 34, 06100 Borgå
  • Vigseldagar: Fredag
  • Parkering: Avgiftsbelagd parkering längs gatan, ingen parkering på fastigheten
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Via huvudingången, med hiss till andra våningen
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Cirka 10 min. före vigseln
  • Antal gäster: 15 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Omklädning i kundtoaletten, låsbart utrymme för ägodelar.
  • Sittplatser i vigsellokalen: 5 sittplatser
  • Kundtoalett: I entréhallen framför vigsellokalen i tredje våningen
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej