Broschyrer och publikationer

Beställningssystem

De broschyrer och publikationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar kan beställas via ett elektroniskt system.

Gå till beställningssystemet

Inloggning i systemet:

  • Välj ”Skapa konto”
  • Fyll i uppgifterna, de som är märkta med en stjärna är obligatoriska.
  • Skapa till sist ett lösenord och bekräfta det i fältet ”Bekräfta lösenordet”.
  • Skriv in den teckenkombination programmet ber dig om i det fält som är avsett för det och tryck på ”Skapa konto”.
  • Därefter kan du logga in i systemet och beställa de produkter du vill ha.

Tillgängliga produkter

Suomi.fi - Allmän broschyr om Suomi.fi för medborgare

Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi-fullmakter

Babyboken: Mitt första år

Medborgarrådgivningen

Brochyr

Bokmärke

Kort