Broschyrer och publikationer

Beställningssystem

De broschyrer och publikationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar kan beställas via ett elektroniskt system.

OBS! Vårt beställningssystem har förnyats, så skapa ett nytt användarnamn om du har beställt våra broschyrer tidigare

Gå till beställningssystemet

Inloggning i systemet:

  • Välj ”Skapa konto”
  • Fyll i uppgifterna, de som är märkta med en stjärna är obligatoriska.
  • Skapa till sist ett lösenord och bekräfta det i fältet ”Bekräfta lösenordet”.
  • Skriv in den teckenkombination programmet ber dig om i det fält som är avsett för det och tryck på ”Skapa konto”.
  • Därefter kan du logga in i systemet och beställa de produkter du vill ha.

Tillgängliga produkter

Suomi.fi - Allmän broschyr om Suomi.fi för medborgare

Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi-fullmakter

Babyboken: Mitt första år

Medborgarrådgivningen

Brochyr

Bokmärke

Kort

Finlands invånarantal 5 635 428