NYTT | Ska du skicka oss en egendomsförteckning eller ett års- eller slutredovisning för en mindreårig? Nu kan du skicka den med bilagor enkelt ock säkert med hjälp av ett onlineformulär. Du hittar de rätta formulären på vår webbplats.

När du blir änka/änkling och det finns minderåriga barn i dödsboet  

När din make/maka har avlidit är du barnets enda vårdnadshavare. Som vårdnadshavare fungerar du samtidigt som barnets intressebevakare. I stället för föräldrarna kan vårdnadshavaren och därmed intressebevakaren också vara en annan person som anförtrotts vårdnaden om barnet. 

I vissa situationer kan du vara jävig, dvs. du kan inte vara barnets intressebevakare. Då behöver du en ställföreträdare. Nedan ger vi anvisningar för hur typiska situationer ska skötas och berättar om du själv kan vara barnets intressebevakare. 

Användning av minderårigas egendom 

Som intressebevakare måste du agera med beaktande av den minderårigas intresse. Förvalta den minderårigas egendom omsorgsfullt och systematiskt.  

Spara den minderårigas tillgångar i den minderårigas namn. Du kan använda den minderårigas egendom och det arv som han eller hon har fått endast för den minderårigas egen vinning och personliga behov. Den minderårigas egendom undanröjer inte föräldrarnas underhållsansvar. En minderårig är aldrig skyldig att delta i underhållet av sin vårdnadshavare eller sina syskon.  

Vanliga levnadskostnader får inte betalas med arv som den minderåriga fått. Man kan ansöka om barnpension och andra förmåner för att betala för dem. Som intressebevakare är du skyldig att utreda om en minderårig kan få barnpension eller andra förmåner (t.ex. ersättning för grupplivförsäkring för arbetstagare eller motsvarande).   

Observera att du i regel inte kan låna en minderårigs tillgångar. Om det ändå är motiverat att låna medel med beaktande av den minderårigas intresse, måste du ansöka om en ställföreträdande intressebevakare. Ställföreträdaren överväger om det ligger i den minderårigas intresse att låna ut medel. Dessutom kommer han överens med dig om lånevillkoren. Efter det ansöker ställföreträdaren om tillstånd för uppdraget hos oss. Läs mer om att söka en ställföreträdare. 

Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänst:  0295 536 305.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 631 813