Betalningar

Tjänsten Betalningar är den offentliga förvaltningens gemensamma systemlösning för nätbetalningar. Organisationer kan koppla tjänsten Betalningar till sina egna e-tjänster och därmed erbjuda sina kunder möjligheten att betala via nätet. Tjänsten gör det möjligt att betala på nätet med de vanligaste bankernas nätbetalningssystem och kort samt till exempel med MobilePay.

Tjänsten Betalningar kopplas till en webbutikslösning som drivs av en organisation inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av tjänsten kan slutanvändarna göra betalningar till myndigheter i deras e-tjänster. Tjänsten omfattar behandling, redovisning och rapportering av betalningar.

Leverantören av tjänsten Betalningar, dvs. betalningsförmedlaren, är Paytrail Oyj, som förmedlar betalningar i enlighet med slutanvändarens betalningsuppdrag till kundorganisationens e-tjänst. Betalningsuppdraget kan genomföras med de betalningssätt som leverantören stödjer i sin betaltjänst och som kundorganisationen avtalat om att ta i bruk i sin e-tjänst via leverantörens tjänst.

Drifttagningen av tjänsten Betalningar förutsätter att kundorganisationens webbutiksleverantör implementerar Paytrails nya integrationsgränssnitt, Paytrail Payment API, i e-tjänstens webbutik.

Alla organisationer inom den offentliga förvaltningen har rätt att använda tjänsten Betalningar. Statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk, domstolar och andra rättskipningsorgan samt kommunala myndigheter är skyldiga att använda tjänsten när de sköter sina lagstadgade uppgifter.

En organisation inom den privata sektorn kan få rätt att använda tjänsten endast när den fungerar som serviceproducent åt en organisation inom den offentliga förvaltningen. I dessa fall fattar Statskontoret beslut om rätten att använda tjänsten.

De organisationer inom den offentliga förvaltningen som redan har en nätbetalningstjänst behöver inte övergå till att använda den nya tjänsten Betalningar innan avtalsperioden för den befintliga tjänsten löper ut.

Statskontoret ansvarar för genomförandet av tjänsten.

Gör så här

Drifttagningen av tjänsten Suomi.fi-betalningar sker i samarbete med Statskontoret. Ingå serviceavtal med Statskontoret och gå igenom detaljerna och tidtabellen för drifttagningen. Bekanta dig med tjänsten och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen:

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Användningen av tjänsten Betalningar är avgiftsbelagd för den offentliga förvaltningen.
Transaktions- och provisionsavgifter för betalningstransaktioner samt månadsavgifter för redovisningsnummer (Merchant ID) sköts centraliserat av Statskontoret och vidarefaktureras av kundorganisationerna.

Mer information om prissättningen av tjänsten finns på Statskontorets webbsida

Kundorganisationen ansvarar dessutom för avgifterna för att skapa ett redovisningsnummer och kostnaderna för att ta det i bruk, såsom kostnaderna för att skapa ett gränssnitt och att genomföra integrationen.

 

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om organisationernas rätt att använda tjänsten Betalningar finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).