Betalningar

Tjänsten Betalningar är den offentliga förvaltningens gemensamma systemlösning för nätbetalningar. Organisationer kan ansluta tjänsten Betalningar till sina egna e-tjänster och därmed erbjuda sina kunder möjligheten att betala via nätet. Tjänsten gör det möjligt att betala på nätet med bankernas nätbetalningar, kort och mobilbetalningar.

Tjänsten Betalningar ansluts till en webbutikslösning som drivs av en organisation inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av tjänsten kan slutanvändarna göra betalningar till myndigheter i deras e-tjänster. Tjänsten omfattar behandling, redovisning och rapportering av betalningar.

Leverantören av tjänsten Betalningar, dvs. betalningsförmedlaren, är Paytrail Oyj, som förmedlar betalningar i enlighet med slutanvändarens betalningsuppdrag till kundorganisationens e-tjänst. Betalningsuppdraget kan genomföras med de betalningssätt som leverantören stöder i sin betaltjänst och som kundorganisationen avtalat om att ta i bruk i sin e-tjänst via leverantörens tjänst.

Ibruktagningen av tjänsten Betalningar förutsätter att kundorganisationens webbutiksleverantör implementerar Paytrails integrationsgränssnitt, Paytrail Payment API, i e-tjänstens webbutik.

Alla organisationer inom den offentliga förvaltningen har rätt att använda tjänsten Betalningar. Skyldiga att använda tjänsten är statliga förvaltningsmyndigheter och ämbetsverk, inrättningar och affärsverk, välfärdsområden, domstolar och andra rättskipningsorgan samt kommunala myndigheter när de sköter sina lagstadgade uppgifter.

En organisation inom den privata sektorn kan få rätt att använda tjänsten endast när den fungerar som serviceproducent åt en organisation inom den offentliga förvaltningen. I dessa fall fattar Statskontoret beslut om rätten att använda tjänsten.

Statskontoret ansvarar för producerandet av tjänsten.

Gör så här

Ibruktagningen av tjänsten Suomi.fi-betalningar sker i samarbete med Statskontoret. Ingå ett serviceavtal med Statskontoret och gå igenom detaljerna och tidtabellen för ibruktagningen. Bekanta dig med tjänsten i Suomi.fi-serviceadministrationen:

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Användningen av tjänsten Betalningar är avgiftsbelagd. Transaktions- och provisionsavgifter för betalningstransaktioner samt månadsavgifter för handlar-ID (Merchant ID) sköts centraliserat av Statskontoret och vidarefaktureras av kundorganisationerna.

Mer information om prissättningen av tjänsten finns på Statskontorets webbsida

Kundorganisationen ansvarar för kostnaderna för att ta i bruk tjänsten, såsom kostnaderna för att skapa ett gränssnitt och att genomföra integrationen.

 

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om organisationernas rätt att använda tjänsten Betalningar finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)

 

 

Finlands invånarantal 5 635 428