Tjänster av notarius publicus

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas notarietjänster är till nytta när du ska bestyrka till exempel namnteckning, kopior av intyg och meritförteckningar. Den bekräftar även en persons rätt att verka å till exempel ett företags eller en myndighets vägnar.

Bekanta dig med

Vidare kan notarius publicus bland annat uppta växelprotester, närvara som vittne när förvaringsrum tillsluts eller öppnas samt övervaka lotteridragningar.

Besök endast med tidsbeställning

På grund av coronasituationen tar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen endast emot besök med tidsbokning. 

Till tidsbokningen

Notarius publicus

Tidsbeställning till notarius publicus

Boka tid elektroniskt

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Telefonnummer 0295 537 000

Behöver du ett köpvittne? Söktjänsten för köpvittnen

Serviceställen

Myndighetens serviceställen