Medborgarinitiativ

Medborgarinitiativet är ett verktyg för den direkta demokratin med vars hjälp minst 50 000 röstberättigade finska medborgare kan lägga fram ett initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. Medborgarinitiativförfarandet kompletterar den traditionella representativa demokratin.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samlar in stödförklaringar till medborgarinitiativ och tillhörande personuppgifter på det sätt som lagen om medborgarinitiativ kräver.

 

Finlands invånarantal 5 630 892