Förbud mot utlämning av personuppgifter

Du har rätt att förbjuda att dina personuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring, personmatriklar och släktforskning och för uppdatering av kundregister och motsvarande register. Dessutom har du rätt att förbjuda att dina kontaktuppgifter lämnas ut via en kontakttjänst, adresstjänst eller liknande.

Förbud mot utlämning av personuppgifter gäller endast befolkningsinformationssystemet.

Följande förbud kan markeras för en person i befolkningsdatasystemet:

  • förbud mot direktmarknadsföring
  • förbud mot utlämnande av kontaktuppgifter
  • förbud mot uppdatering av kundregister
  • förbud mot släktforskning
  • förbud mot personmatriklar

Du kan förbjuda att uppgifter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet på sidan Personuppgifter i webbtjänsten Suomi.fi eller genom att meddela förbudet per telefon, blankett eller fritt formulerat brev till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vårdnadshavarna kan använda samma blankett eller fritt formulerat brev för att anmäla förbud till minderårig.

Observera att det inte går att meddela begränsningar av telefonmarknadsföring i befolkningsdatasystemet eftersom inga telefonnummer registreras där.

Förbuden är personliga och de är i kraft tills vidare, dvs. du behöver inte förnya förbudet om du till exempel flyttar. Till skillnad från de andra förbuden är spärrmarkeringar i kraft bara en viss tid.

Du kan kontrollera vilka förbud du har och annullera onödiga förbud på sidan Personuppgifter i webbtjänsten Suomi.fi eller genom att kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information om utlämning och annan behandling av uppgifter finns i dataskyddsbeskrivningarna.

Spärrmarkering

En spärrmarkering kan första gången gälla i högst fem år. Efter det kan giltighetstiden på ansökan förlängas med två år i sänder. Av särskilda skäl kan spärrmarkeringen gälla tills vidare. Mera information om spärrmarkering.

Finlands invånarantal 5 631 644