Registrering av avvittringsinstrument

Registrering av avvittringsinstrumentet ger skydd mot den ena makens borgenärer. Man måste inte registrera avvittringsinstrumentet och registreringen inverkar inte på giltigheten av själva avvittringen mellan parterna.

Om en part vid avvittringen har överlåtit avsevärt mera egendom än vad han eller hon skulle ha varit skyldig att överlåta, får avvittringen gå åter till konkursbo. För att den part som fått egendomen ska få skydd mot den överlåtande partens borgenärer, ska avvittringsinstrumentet registreras hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Avvittring kan verkställas på en makes yrkande när ett äktenskapsskillnadsärende har anhängiggjorts eller när äktenskapet eller det registrerade partnerskapet har upplösts på grund av att maken avlidit. I regel har makarna giftorätt i varandras egendom, om denna inte har begränsats genom ett äktenskapsförord, donationsbrev eller testamente.

Registreringen av avvittringsinstrumentet ger endast skydd mot den ena makens borgenärer och inverkar inte på giltigheten av själva avvittringen mellan parterna.

Det finns ingen tidsfrist för när avvittringsinstrumentet ska registreras. Anmälan om registrering av avvittringsinstrument kan lämnas in när som helst efter att avvittringen har verkställts.

Gör så här

  • Fyll i ansökningsblanketten.
  • Skicka det ursprungliga avvittringsinstrumentet jämte den ifyllda ansökningsblanketten till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Den ursprungliga handlingen jämte intyget över registrering returneras efter registreringen.
  • Blanketten skickas i första hand per post.

Adresser av våra serviceställen

Vanliga frågor

Pris

Från och med 1.1.2021: 55 €

Från och med 1.1.2022: 65 €

Länkar till lagar som berör ärendet

Äktenskapslagen

Lagen om återvinnings till konkursbo

 

Kontakta oss

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen