Registrering av avvittringsinstrument

Registrering av avvittringsinstrumentet ger skydd mot den ena makens borgenärer. Registreringen är inte obligatorisk och påverkar inte avvittringens giltighet. 

Avvittringen kan förrättas efter den ena makens död eller när äktenskapsskillnad har sökts. Vid avvittringen utreds egendomen som omfattas av giftorätten och den delas lika mellan makarna. 

I samband med avvittringen upprättas ett avvittringsinstrument där delningen av egendomen registreras.  

Om den ena parten vid avvittringen har överlåtit betydligt mer egendom än vad hen varit skyldig att överlåta och hen senare gör konkurs, kan det också krävas att den make som fått egendomen vid avvittringen betalar skulderna. Den part som erhållit egendom får skydd mot den parts borgenärer som överlåtit egendom, om avvittringsinstrumentet har skickats till oss för registrering. 

Ni kan begära registrering av avvittringsinstrumentet när som helst efter avvittringen.  

Gör så här 

1. Gör upp ett avvittringsinstrument. Ni får hjälp med att göra det av en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. Genom att anlita en yrkesutbildad person säkerställer ni att avtalet uppfyller de lagstadgade kraven och formkraven. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att upprätta ett avtal. 

2. Skriv ut och fyll i ansökan om registrering av avvittringsinstrument. 

Registrering av avvittringsinstrument 

3. Skicka ansökningsblanketten och avvittringsinstrumentet i original till adressen nedan eller lämna in dem i postlådan på vilket serviceställe som helst. Skicka inte in handlingarna per e-post, eftersom vi behöver handlingarna i original. 

4. Vi returnerar det ursprungliga avvittringsinstrumentet till er per post. Vi skickar senare ett intyg över registreringen och fakturan separat. 

Pris

År 2023: 70 €.

Vi skickar fakturan i första hand till Suomi.fi-tjänsten och i andra hand till Omaposti-tjänsten. Vi skickar fakturan per post endast om ni inte har tillgång till någon av dessa. 

Vanliga frågor

Kontakta oss


E-post 

Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat. Välj i den krypterade e-posten som mottagare en e-postadress som passar ditt ärende [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon 

Telefontjänsten numret är 0295 536 244.

Servicetider:

  • mån-fre 9-15

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors