Partnerskap som registrerats utomlands 

Ett registrerat partnerskap kan i Finland ingås endast mellan två partner av samma kön. Om du har registrerat ditt partnerskap utomlands med en partner av annat kön kan vi inte registrera det i befolkningsdatasystemet som ett registrerat partnerskap. I vissa fall kan vi dock överväga om vi kan erkänna ert partnerskap som äktenskap. 

Om du har registrerat ditt partnerskap utomlands med en partner av samma kön kan vi också registrera ert partnerskap i Finlands befolkningsdatasystem. Då hålls dina personuppgifter uppdaterade. Samtidigt kan vi registrera ett efternamn som ändrats i samband med att det registrerade partnerskapet ingicks. 

Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem. 

Registrering av ett ändrat efternamn   

Vi kan också registrera ett efternamn som ändrats i samband med ingående av registrerat partnerskap. Det nya efternamnet ska framgå av antingen intyget över registrering av partnerskap eller identitetsbeviset.    

Om det nya efternamnet inte framgår av intyget eller identitetsbeviset kan vi under vissa förutsättningar också registrera ändringen av efternamnet på basis av din egen anmälan. Detta är möjligt om du bor i Finland eller är finsk medborgare. Det ändrade efternamnet kan också registreras på basis av ett separat intyg. Läs mer om namnändring utomlands.  

Finska medborgare bosatta i Sverige  

Svenska myndigheter förmedlar information om registrerat partnerskap till oss. Om du emellertid är både finsk och svensk medborgare, betraktar Sverige dig endast som en egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. Personer med dubbelt medborgarskap måste alltså själva göra en anmälan. 

Gör så här  

1. Fyll i blanketten nedan.         

Anmälan om partnerskap som registrerats utomlands  

2. Ta reda på om de ursprungliga handlingarna om registrering av partnerskap ska legaliseras eller översättas.    

Läs mer om legalisering av handlingar.

3. Lämna in handlingarna till oss antingen via en finsk beskickning eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

Eller boka tid till tjänsten Registrering av utlänningars personuppgifter på adressen www.dvv.fi/tidsbestallning

Vi kan inte godkänna skannade handlingar. Lämna in alla nödvändiga dokument på en gång, så påskyndar du behandlingen av ditt ärende. Bekanta dig noggrant med de dokumet som behövs på vår webbplats.

Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar.  

Nödvändiga handlingar:   

  • ifylld blankett för partnerskap som registrerats utomlands    
  • intyg över registrering av partnerskap, vid behov legaliserat, antingen i original eller som bestyrkt kopia  
  • vid behov en legaliserad översättning av intyget, antingen i original eller som bestyrkt kopia.  

4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får en bekräftelse av oss när ditt registrerade partnerskap och eventuellt ditt ändrade efternamn har registrerats. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning. 

OBS! Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av ett enskilt ärende förutom av mycket exceptionella och mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande.

Pris 

Avgiftsfri 

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 300.

Servicetider:

  • mån 9–15
  • tis–fre 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands