Kommunicera elektroniskt med oss

Följande ärenden kan du sköta elektroniskt hos oss.

Personkunder

Kontroll av egna uppgifter

Tidsbokning till kundservicen vid ett serviceställe

Släktutredningar

Suomi.fi-meddelanden: ta emot meddelanden från myndigheter elektroniskt

Anmälan om gåva


Organisationskunder