Arvsavsägelse vid utsökning 

Lämna in ditt meddelande om arvsavsägelse till oss för deponering endast om du har skulder som utsöks och vill förhindra din andel i dödsboet för att betala dina skulder. När du har avsagt dig arvet innan utmätningsbeslutet och lämnat in meddelandet om arvsavsägelse till oss för deponering, får din arvs- eller testamentsrätt inte utmätas.  
 
Avsägelse av arv vid utsökning förutsätter följande:  

  • Du har inte tagit emot arvet. 
  • Du avstår från din rätt till hela arvet. Din andel i dödsboet går till de arvingar som träder i din ställe.  
  • beslut om utmätning har ännu inte fattats.  

Gör så här

1. Du kan när som helst skriva ett fritt formulerat meddelande om att du avsäger dig arvet. Skicka den till oss först när arvlåtaren har avlidit. Ange i meddelande både ditt och arvlåtarens namn och personbeteckning eller födelsedatum. Det lönar sig att be en sakkunnig om hjälp med att göra meddelandet. 


2. Be oss deponera ditt meddelande om arvsavsägelse när arvlåtaren har avlidit.  

Fyll i och skriv ut blanketten nedan. Posta den och det fritt formulerat meddelande om arvsavsägelse till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors.  

 Begäran om registrering av anmälan om arvsavsägelse


3. Du har deponerad meddelandet om arvsavsägelse den dag det anlände till oss. Vi behandlar det inom cirka en månad och skickar dig ett intyg i ärendet. Dessutom skickar vi fakturan separat. 


4. Meddela utan dröjsmål dödsboets förvaltare och dess delägare att meddelandet om arvsavsägelse har deponerats. 

Pris

Handlingsavgiften är 35 euro.

Vanliga frågor 

Arvsavsägelse

Arvsavsägelse vid utsökning

Länkar till lagar som berör ärendet

Ärvdabalken

Utsökningsbalken

Kontakta oss

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 000.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Postadress för fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors