Arvsavsägelse vid utsökning 

Lämna in ditt meddelande om arvsavsägelse till oss för deponering endast om du har skulder som utsöks. När du har avsagt dig arvet innan utmätningsbeslutet och lämnat in meddelandet om arvsavsägelse till oss för deponering, får din arvs- eller testamentsrätt inte utmätas.  
 
Avsägelse av arv vid utsökning förutsätter följande:  

  • Du har inte tagit emot arvet. 
  • Du avstår från din rätt till hela arvet. Din andel i dödsboet går till de arvingar som träder i din ställe.  
  • beslut om utmätning har ännu inte fattats.  

Gör så här

1. Se till att du har ditt meddelande om arvsavsägelse antingen som PDF-fil eller papperskopia.


2. Fyll i begäran och skicka in meddelande om arvsavsägelse till oss endast när arvlåtaren har avlidit. Du skickar enklast in dokument på webben. Du behöver nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Skicka dokument på webben

Om du inte kan sköta ditt ärende på webben, gör så här:

  • Skriv en friformulerad begäran att deponera ditt meddelande om arvsavsägelse.
  • Ta en kopia av meddelande om arvsavsägelse.
  • Skicka begäran och en kopia av meddelande om arvsavsägelse till oss per post till adressen Myndigheten för Digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors.

3. Du har deponerad meddelandet om arvsavsägelse den dag det och begäran anlände till oss. Vi behandlar det inom cirka en månad och skickar dig ett intyg i ärendet. Dessutom skickar vi fakturan separat. 


4. Meddela utan dröjsmål dödsboets förvaltare och dess delägare att meddelandet om arvsavsägelse har deponerats. 

Pris

Handlingsavgiften är 35 euro.

Vanliga frågor 

Arvsavsägelse

Arvsavsägelse vid utsökning

Länkar till lagar som berör ärendet

Ärvdabalken

Utsökningsbalken

Kontakta oss

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 000.

Servicetider: mån–fre 9–15. (kl 12-15 kan du endast lämna begäran om återuppringning, vi ringer till dig följande vardag)

Postadress för fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Finlands invånarantal 5 629 543