Namnändring 

Hos oss kan du uträtta ärenden som gäller namnändringar. 

Du kan ändra ditt för- och efternamn i Finland om  

  • du bor i Finland och dina uppgifter har antecknats i det finländska befolkningsdatasystemet. 
  • du är finsk medborgare och bor utomlands utanför Norge, Sverige eller Danmark. Om du bor i Norge, Sverige eller Danmark och vill byta namn, kontakta myndigheterna i ditt bosättningsland. 

Kom även ihåg att meddela oss om ditt namn som ändrats utomlands, så att vi kan anteckna det i befolkningsdatasystemet.

Förnamn  

Var och en ska ha minst ett och högst fyra förnamn. Du kan ändra ditt förnamn med hjälp av anvisningarna på vår webbplats. Meddela oss också om ditt namn har ändrats utomlands. 

Du kan granska andras förnamn i namntjänsten. Dessutom publicerar vi årligen uppgifter om de populäraste namnen på barn födda i Finland.

Efternamn 

Du kan byta ditt efternamn eller ändra dess skrivsätt. Meddela oss också om ditt namn har ändrats utomlands.  

När ni gifter er förblir era efternamn oförändrade om ni inte meddelar att de ska ändras. Ändring av efternamn vid ingående av äktenskap behöver inte sökas separat, utan byte av efternamn meddelas i samband med hindersprövningen. 

Barnets namn 

Om du anmäler ditt barns namn för första gången är det fråga om att anmäla barnets uppgifter. Gör då inte en ansökan om namnändring, utan anmäl ditt barns uppgifter enligt anvisningarna på vår webbplats. 

Ett minderårigt barns namn i befolkningsdatasystemet kan ändras med anvisningarna på vår webbplats. 

Kontakta oss 

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Du kan sköta ärenden som gäller för- och efternamn med oss på följande sätt:

E-post

Kontakta oss i första hand via e-post.

Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Ange åtminstone dina personuppgifter och det ärende som ditt meddelande gäller.

Obs! När du anmäler barnets namn eller andra uppgifter om barnet, välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 539 004.
Servicetider: mån–fre 9–15

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats. 

Postning av handlingar

Du kan också skicka de nödvändiga handlingarna till oss per post på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors.

Lagar som berör ärendet

 

Finlands invånarantal 5 634 472