Namnärenden

Alla människor som har sin bostadsort i Finland och som finns med i det finska befolkningsdatasystemet kan ändra sitt för- och efternamn i Finland. Dessutom kan namnbytet göras i Finland för finska medborgare som bor utomlands i ett annat land än Norge, Sverige eller Danmark.

Förnamn  

Var och en ska ha ett förnamn. Förnamnen får vara högst fyra till antalet. Namn som är förenade med bindestreck räknas som ett namn. Namnet ska uppfylla kraven i lagen om för- och efternamn.

Efternamn 

När barnet föds får det sina föräldrars efternamn om föräldrarna har ett gemensamt efternamn.

Om föräldrarna har olika efternamn ska de meddela församlingen eller magistraten i samband med registreringen av barnet vilkendera förälderns efternamn barnet får, eller om barnet får en efternamnskombination.

Om föräldrarna inte har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination men de redan har ett gemensamt barn med gemensam vårdnad får det nya barnet samma efternamn som sitt syskon redan har.

Mer information om namn

Kontakta oss

Ärenden:

  • namnändring
  • ändra förnamn
  • ändra efternamn
  • ansökan on namnändring

Email

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

OBS! När det gäller anmälan av barnets uppgifter (angående barnets namn) välj som mottagare i skyddad post [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefonnummer 0295 539 004

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Länkar till lagar som berör ärendet