Äktenskap som ingåtts utomlands  

Om du har ingått äktenskap utomlands ska du meddela oss om detta enligt anvisningarna på denna sida. Vi registrerar uppgifterna om äktenskapet i Finlands befolkningsdatasystem så att dina personuppgifter hålls uppdaterade. Samtidigt kan vi registrera ett efternamn som ändrats i samband med att äktenskapet ingicks. Om du är finsk medborgare är du skyldig att anmäla ändrade personuppgifter till Finlands befolkningsdatasystem. 

Registrering av ändrat efternamn 

Vi kan också registrera ett efternamn som ändrats i samband med ingående av äktenskap. Det nya efternamnet ska framgå av antingen vigselintyget eller identitetsbeviset.  

Om det nya efternamnet inte framgår av vigselintyget eller identitetsbeviset kan vi under vissa förutsättningar också registrera ändringen av efternamnet även på basis av din egen anmälan. Detta är möjligt om du bor i Finland eller är finsk medborgare och din make har gett sitt samtycke till namnändringen. Vi kan också registrera ditt ändrade efternamn på basis av ett separat intyg. Läs mer om namnändring utomlands

Finska medborgare bosatta i Sverige 

Svenska myndigheter förmedlar information om ingående av äktenskap till oss. Om du emellertid är både finsk och svensk medborgare, betraktar Sverige dig endast som en egen medborgare och meddelar inte uppgifterna vidare. Personer med dubbelt medborgarskap måste alltså själva göra en anmälan. 

Gör så här 

 1. Fyll i blanketten nedan.
  Anmäl äktenskap som ingåtts utomlands 
   
 2. Ta reda på om handlingarna i anslutning till ditt äktenskap ska legaliseras eller översättas.  Läs mer om legalisering av handlingar
   
 3. Lämna in handlingarna till oss antingen via en finsk beskickning eller per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND. Om du har haft din hemkommun på Åland före din flytt utomlands, skicka dokumenten till Statens ämbetsverk på Åland. 

  Eller boka tid till tjänsten Registrering av utlänningars personuppgifter på adressen: www.dvv.fi/tidsbestallning. 

  Vi kan inte godkänna skannade handlingar. Lämna in alla nödvändiga dokument på en gång, så påskyndar du behandlingen av ditt ärende. Bekanta dig noggrant med de dokument som behövs på vår webbplats.

  Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar. 

  ​​​​​​​Nödvändiga handlingar:
  • ​​​​​​​ifylld blankett för äktenskap som ingåtts utomlands  
  • vigselintyget, vid behov legaliserat, antingen i original eller som bestyrkt kopia  
  • vid behov en legaliserad översättning av intyget, antingen i original eller som bestyrkt kopia 
   ​​​​​​​
 4. Förfrågningar och e-postmeddelanden påskyndar inte handläggningen av anmälningen. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Du får en bekräftelse av oss när ditt äktenskap och eventuellt ditt ändrade efternamn har registrerats.

  ​​​​​​​Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om vi av någon anledning inte antecknar de uppgifter du anmält i befolkningsdatasystemet får du ett beslut om detta. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning.

  ​​​​​​​OBS! Ärenden behandlas i den ordning de kommer in. Tyvärr kan vi inte påskynda behandlingen av ett enskilt ärende förutom av mycket exceptionella och mycket vägande skäl. Öppnande av bankkonto är till exempel inte en tillräcklig grund för påskyndande.

Pris

Avgiftsfri

Vanliga frågor

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 300.

Servicetider:

 • mån 9–15
 • tis–fre 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • registrera utlänning
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands
 • vigselanmälan utomlands

Se även

Finska medborgare kan skicka dokumenter till: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND eller besöka en av Finlands beskickningar. Ifall du skickar handlingarna till beskickningen för vidarebefordran till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så debiterar beskickningen en avgift enligt deras prislista.

Finlands beskickningar