Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Esbo

Besöksadress

Karlavägen 3
02150 ESBO

Öppettider

Mån - Fre 9.00 - 16.15

Posten kan skickas till besöksadressen om servicestället inte har en skild postadress.

Serviceutbud

  • Kundbetjäning för internationella ärenden i följande serviceställen i Nyland: Helsingfors, Borgå och Raseborg
  • Du kan lämna in handlingar till förmyndarverksamheten på alla serviceställen.

Boka tid elektroniskt

Vill du få service per telefon eller e-post?

Myndigheten betjänar riksomfattanda. Serviceställen har inte egna telefonnummer.

Kontakta vår riksomfattande kundtjänst

Finlands invånarantal 5 543 009