Tjänster för digital säkerhet

Tjänster för digital säkerhet samarbetar på bred front med hela den offentliga sektorn och samlar bästa praxis för att utveckla tjänsterna för digital säkerhet. Verksamheten grundar sig på omfattande samarbete och nätverk, såsom verksamheten vid VAHTI-expertgrupperna och i projektet JUDO.

Tjänster för digital säkerhet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata informerar kunderna om aktuella frågor och tjänster samt bjuder in till evenemang med anknytning till digital säkerhet. Meddelanden skickas till kunderna hos Tjänster för digital säkerhet.

Finlands invånarantal 5 629 334