Kommunikationsenhetens intressentgruppsregister

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommunicerar aktivt kring möjligheterna och egenskaperna hos sina tjänster och kallar medborgare och organisationer till evenemang som handlar om tjänsterna. Meddelanden skickas till personer som använder tjänsterna, personer som prenumererar på nyhetsbrev och personer som anmält sig till evenemang. Kommunikationsenheten ansvarar också för webbplatsen dvv.fi. Kundernas uppgifter ingår i intressentgruppsregistret vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  • Dina uppgifter kan finnas i registret om du använder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänster, om du prenumererar på ett nyhetsbrev eller har deltagit i evenemang som ämbetsverket ordnat.

Finlands invånarantal 5 629 334