BDS-ändringsgränssnittet 

Med BDS-ändringsgränssnittet uppdateras ändringar i befolkningsuppgifterna i den offentliga organisationens personregister. BDS-ändringsgränssnittet ersätter Ändringsdatatjänsten tills slutet av 2024. Den nuvarande ändringsdatatjänsten fungerar fram till dess parallellt med den nya tjänsten.

I BDS-ändringsgränssnittet kan kunden själv välja uppdateringsrytmen för uppgifterna. Tack vare den flexibla uppdateringsrytmen är uppgifterna bättre uppdaterade än i den tidigare ändringsdatatjänsten. Uppdateringsrytmen kan till exempel vara en gång per dygn.

Om organisationen tidigare har varit användare av Ändringsdatatjänsten ändras materialformatet och sättet att förmedla uppgifterna när man byter till BDS-ändringsgränssnittet. Detta kräver också ändringar i det tekniska genomförandet för uppdatering av kundens register. I samband med att tjänsten inleds förmedlas överenskomna basuppgifter om alla registerpersoner till kundens register.

Kommun eller välfärdsområde, välkommen att bekanta dig med Ansöknings- och ibruktagningsprocessen för BDS-ändringsgränssnittet.
Aktör inom den offentliga förvaltningen, välkommen att bekanta dig med Ansöknings- och ibruktagningsprocessen för BDS-ändringsgränssnittet.

Ansökan om och ibruktagning av BDS-ändringsgränssnittet

Informationsleden

Uppgifterna i BDS-ändringsgränssnittet överförs via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-informationsled. Om er organisation inte redan använder Informationsleden, bekanta dig med informationsleden och fyll i ansökan om användningstillstånd.

Lägg till subsystem på anslutningsservern. Du hittar anvisningarna på Suomi.fi-Serviceadministrationens webbplats.

När Informationsledens tillstånd har beviljats och subsystem har lagts till på anslutningsservern, skicka tillståndsansökan för Informationsledens subsystem till [email protected].

Mellanliggande aktör (till exempel IT-leverantören, tjänsteleverantören) kan nu också fylla i licensansökningar inom serviceförvaltningen för kundorganisationens räkning (till exempel kommunen och välfärdsområdet) och skicka den till denna för godkännande. Anvisningar finns på Suomi.fi-palveluhallinta webbplats (på finska).

Gränssnitt för provning

Användning av test-sandlåda via öppet gränssnittet

För presentation och testning av BDS-ändringsgränssnittet används en så kallad sandlåda (hiekkalaatikko). Användning av test-sandlådan är möjlig via öppet gränssnittet utan registrering eller separat tillstånd.

Användning av test-sandlåda via Suomi.fi-Informationsleden

Gränssnittets nya adress från och med 19.9.2023 är api.hiekkalaatikko.muutostietopalvelu.dvv.fi. Med hjälp av den nya adressen kan kunderna testa och använda test-sandlådan också via Suomi.fi-Informationsleden (https://dvv.fi/sv/informationsled).

Ibruktagandet av Informationsledens testanslutning förutsätter att användarorganisationen har beviljats användningstillstånd till Informationsleden och organisationen har en anslutningsserver till vilken ett test-subsystem läggas till.

Det registrerade/tillagda test-subsystemet behövs också användningstillstånd. Den ifyllda ansökan om tillstånd att använda test-subsystemet skickas till adressen: [email protected].

Efter användningstillståndet för test-subsystemet har beviljats kan organisationen testa och använda test-sandlådan via Informationsleden.

Uppgifterna i sandlådan innehåller inte riktiga personuppgifter, utan personbeteckningar och andra personuppgifter är testmaterial. Uppgifterna kan användas för olika tjänsteutvecklingsuppgifter och för testning av tjänsten. Testpersonbeteckningar som börjar med 9 är aldrig riktiga personers personbeteckningar utan testpersonbeteckningar.

BDS-ändringsgränssnittets datatillstånd

Ansök om datatillstånd för BDS-ändringsgränssnittet i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst.

Bekanta dig med ansökningsanvisningar innan du fyller i ansökan:

Kommunerna och samkommunerna samt välfärdsområdena har beviljats allmänna datatillstånd, dvs. så kallade taktillstånd, för skötseln av organisationens myndighetsuppgifter. Taktillstånd väljs i e-tjänst. Bekanta dig med taktillstånden:

Handläggningstiden för ansökan beror bland annat på de uppgifter som överlåts. Tidtabellen för ibruktagandet av tjänsten avtalas separat med klienten.

Produkter och innehåll i BDS-ändringsgränssnittet

Kommunavgränsningsprodukter

Kommunavgränsningsprodukterna lämpar sig för uppdatering av uppgifter om invånarna i kommunens eget befolkningsregister eller välfärdsområdets kommuner. Uppdateringen sker på basis av personernas hemkommun.

Produkter som avgränsas med personbeteckning

Produkter som avgränsas med personbeteckning kan till exempel uppdatera det kommunala kund- eller faktureringsregistret över användare av vissa tjänster.

Uppdateringen sker utifrån personbeteckningarna i tillståndshavarens register. Tillståndshavaren ska själv föra en personbeteckningslista utifrån vilken registret uppdateras.

Kommunernas uppdateringsbehov och BDS-ändringsgränssnittets produkter

Se beskrivningen av hur BDS-ändringsgränssnittets produkter lämpar sig för kommunens uppdateringsbehov.

Produkter för aktörer inom den offentliga förvaltningen

För myndigheter och aktörer som sköter myndighetsuppgifter kan man skräddarsy urvalsvillkor för uppdatering av personuppgifter.

Vanliga frågor