BDS-ändringsgränssnittet 

Med BDS-ändringsgränssnittet uppdateras ändringar i befolkningsuppgifterna i den offentliga organisationens personregister. BDS-ändringsgränssnittet ersätter Ändringsdatatjänsten tills slutet av 2024. Den nuvarande ändringsdatatjänsten fungerar fram till dess parallellt med den nya tjänsten.

I BDS-ändringsgränssnittet kan kunden själv välja uppdateringsrytmen för uppgifterna. Tack vare den flexibla uppdateringsrytmen är uppgifterna bättre uppdaterade än i den tidigare ändringsdatatjänsten. Uppdateringsrytmen kan till exempel vara en gång per dygn.

Om organisationen tidigare har varit användare av Ändringsdatatjänsten ändras materialformatet och sättet att förmedla uppgifterna när man byter till BDS-ändringsgränssnittet. Detta kräver också ändringar i det tekniska genomförandet för uppdatering av kundens register. I samband med att tjänsten inleds förmedlas överenskomna basuppgifter om alla registerpersoner till kundens register.

Kommun eller välfärdsområde, välkommen att bekanta dig med Ansöknings- och ibruktagningsprocessen för BDS-ändringsgränssnittet.
Aktör inom den offentliga förvaltningen, välkommen att bekanta dig med Ansöknings- och ibruktagningsprocessen för BDS-ändringsgränssnittet.

Testgränssnitt

För presentation och testning av BDS-ändringsgränssnittet används en så kallad sandlåda hiekkalaatikko. Tjänsten kräver ingen inloggning och är fritt tillgänglig för kunder och programutvecklare.

Uppgifterna i sandlådan innehåller inte riktiga personuppgifter, utan personbeteckningar och andra personuppgifter är testmaterial. Uppgifterna kan användas för olika tjänsteutvecklingsuppgifter och för testning av tjänsten. Testpersonbeteckningar som börjar med 9 är aldrig riktiga personers personbeteckningar utan testpersonbeteckningar.

Ansökan om och ibruktagning av BDS-ändringsgränssnittet

Informationsleden

Uppgifterna i BDS-ändringsgränssnittet överförs via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Suomi.fi-informationsled. Om er organisation inte redan använder Informationsleden, bekanta dig med informationsleden och fyll i ansökan om användningstillstånd.

Lägg till subsystem på anslutningsservern. Du hittar anvisningarna på Suomi.fi-Serviceadministrationens webbplats.

När Informationsledens tillstånd har beviljats och subsystem har lagts till på anslutningsservern, skicka tillståndsansökan för Informationsledens subsystem till [email protected].

Mellanliggande aktör (till exempel IT-leverantören, tjänsteleverantören) kan nu också fylla i licensansökningar inom serviceförvaltningen för kundorganisationens räkning (till exempel kommunen och välfärdsområdet) och skicka den till denna för godkännande. Anvisningar finns på Suomi.fi-palveluhallinta webbplats (på finska).

BDS-ändringsgränssnittets datatillstånd

Ansök om datatillstånd för BDS-ändringsgränssnittet i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst.

Ansökningsanvisningar:

I samband med beställningen av tjänsten ska ni ge en redogörelse om skyddet av uppgifterna och deras användningsändamål.

Kommunerna och samkommunerna samt välfärdsområdena har beviljats allmänna datatillstånd, dvs. så kallade taktillstånd, för skötseln av organisationens myndighetsuppgifter. Dessa organisationer behöver inte separat ansöka om tillstånd, utan tjänsten kan beställas via e-tjänsten. Bekanta dig med taktillstånden:

Handläggningstiden för ansökan eller ordern beror på beställningens storlek och de uppgifter som överlåts. Tidtabellen för ibruktagandet av tjänsten avtalas separat med klienten.

Produkter och innehåll i BDS-ändringsgränssnittet

Kommunavgränsningsprodukter för kommuner och välfärdsområden

Kommunavgränsningsprodukterna lämpar sig för uppdatering av uppgifter om invånarna i kommunens eget befolkningsregister eller välfärdsområdets kommuner. Uppdateringen sker på basis av personernas hemkommun.

Produkter som avgränsas med personbeteckning för kommuner

Produkter som avgränsas med personbeteckning kan till exempel uppdatera det kommunala kund- eller faktureringsregistret över användare av vissa tjänster.

Uppdateringen sker utifrån personbeteckningarna i tillståndshavarens register. Tillståndshavaren ska själv föra en personbeteckningslista utifrån vilken registret uppdateras.

Kommunernas uppdateringsbehov och BDS-ändringsgränssnittets produkter

Se beskrivningen av hur BDS-ändringsgränssnittets produkter lämpar sig för kommunens uppdateringsbehov.

Produkter för aktörer inom den offentliga förvaltningen

För myndigheter och aktörer som sköter myndighetsuppgifter kan man skräddarsy urvalsvillkor för uppdatering av personuppgifter.

Vanliga frågor