Testa din organisations digital säkerhet i TAISTO21-övningen!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommer att ordna en TAISTO21-övning för digital säkerhet i november. TAISTO-övningen som ordnas för fjärde gången är en övning för den offentliga förvaltningen, där handling i störningssituationer utövas genom imaginära situationer. På den här sidan hittar du instruktioner och tips för att delta i övningen - och anmälningslänken från och med 25.8.2021. Välkommen till övningen!

TAISTO-övningen är en möjlighet att utveckla och testa din organisations egna digitala färdigheter. Övningen hjälper till att förbättra din egen kompetens och teamets förmåga att arbeta tillsammans. Det är viktigt att öva digital säkerhet kontinuerligt, särskilt eftersom den digitala miljön förändras hela tiden. 

Det är lätt att komma in i TAISTO-övningen

TAISTO är en lågtröskelövning som är lätt att komma in i. På övningsdagen får du en färdig övning där bakgrunden, evenemangen och uppgifterna vidarebefordras till dig via övningsplattformen.

TAISTO-övningen är öppen och kostnadsfri för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen och deras partner samt intressenter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför och styr TAISTO-övningen. Övningens ledare är Hanna Heikkinen och övningens koordinator är Laura Penttilä. Övningen är planerad i samarbete med Centralkriminalpolisen, Kommunförbundet, Dataombudsmannens byrå, Valtori och Säkerhetskommittén. 

De huvudsakliga målen med TAISTO-övningen är att:

 • utveckla hanteringen av datasäkerheten i störningssituationer
 • utveckla modeller, processer och anvisningar för verksamhetens kontinuitet och beredskap
 • stärka övningskulturen och möjliggöra en bra utbildningsupplevelse för både noviser och för dem som redan tidigare har övat
 • förstå samarbetspartners roller i ett brett nätverk av värderingar och leverans

TAISTO21-övningsdagarna

11.11.2021

18.11.2021

25.11.2021

Anmälan till TAISTO21-övningen öppnas på denna sida den 25 augusti 2021.

Förbered dig för övningen!

Du hittar alla deltagnings- och förberedningsinstruktioner för TAISTO-övningen på denna sida. Vi uppdaterar och förfinar instruktioner ytterligare under sommar- och höstperioden.

Innan anmälan

 • Utnämn en kontaktperson som ska ansvara för övningens genomförande, praktiska arrangemang och samla ihop övningsteamet. Den som ansvarar för datasäkerheten passar bäst som kontaktperson.
 • Samla ett övningsteam av 2–15 personer. Det är värt att inkludera personer vars arbetsuppgifter omfattar störnings-, avvikelse- eller kontinuitetshantering. Dessa roller är bl.a. ledningens representant(er), datasäkerhetsansvarig(a), dataskyddsombud, kommunikationsexpert(er) samt ICT-expert(er).
 • Fundera på förhand vem som får användarnamn till övningsplattformen i organisationen. Deras kontaktuppgifter efterfrågas i anmälningsblanketten. På övningsdagen publiceras manusbaserade flöden och uppgifter på plattformen, och dessa händelser för övningen framåt. Varje övningsteam får användarnamn (antalet rapporteras senare) för att logga in på plattformen. Åtminstone personer som har följande övningsroller behöver användarnamn: 
  • Skärmansvarig (delar vyn för övningsplattformen med övningsgruppen)
  • Ansvarig(a) för myndighetens meddelande
  • Kommunikationsansvarig

Vid anmälan

 • Organisationen kan anmäla sig till TAISTO-övningen endast via sidans anmälningslänk. Det är inte möjligt att registrera sig på annat sätt, t. ex. via e-post.
 • Välj lämplig övningsdag (11.11., 18.11. eller 25.11.2021), övningens längd (kl. 9–15 eller 9–12) och språk (finska eller svenska).
 • I anmälningsblanketten nämn teamets kontaktperson. Dessutom ange lämplig information om alla andra som behöver få tillgång till övningsplattformen.
 • Kontaktpersonen får en anmälningsbekräftelse via e-post. Det är viktigt att spara bekräftelsemeddelandet: via det kan man uppdatera anmälningsinformationen.
 • Organisationen kan redigera registreringsinformationen ända fram till en vecka före övningsdatumet.

Efter anmälan

 • Övningsteamet kan bestämma själv om man samlar i organisations egna konferensrum i övningsdagen eller organiserar ett virtuellt möte. Det är möjligt att genomföra övningen helt virtuellt.
 • Se till att övningen är inbokad i de deltagande personernas kalendrar.
 • Se till att teamet har lämpliga kommunikationsmedel och fysiska lokaler (eller ett virtuellt mötesområde) för övningen.

Material från tidigare TAISTO-övningar

Kontakta oss

Har du frågor? Skicka e-post till oss på [email protected]​dvv.fi.

Uppdaterad 2.8.2021.