Hoppa till innehåll

Taisto-övningen är en möjlighet att testa och utveckla er organisations digitala säkerhet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommer att ordna Taisto, Finlands största övning i digital säkerhet, för femte gången i november. Taisto är öppen och avgiftsfri för alla organisationer inom den offentliga sektorn samt deras intressentgrupper. Taisto erbjuder en trygg möjlighet att öva, testa och utveckla er organisations egna verksamhetsmodeller för digital säkerhet genom fiktiva störningssituationer. Övningen fokuserar särskilt på hantering, ledning och kommunikation i störningssituationer.

På den här sidan hittar ni instruktioner och tips för att delta i övningen – och anmälningslänken från och med 25.8.2022. Välkomna att träna!

Året 2021 övade sammanlagt 315 organisationer i Taisto. Bland annat deltog övningsteam från statsförvaltningen, kommuner av olika storlek, högskolor och aktörer inom social- och hälsovården. Övningen fick positiv respons i synnerhet på hur aktuell och realistisk den var. Även i år byggs Taisto med tanke på de nuvarande hoten. 

Vad är Taisto?

En övning i hantering av dataskydds- och datasäkerhetskränkningar där man övar på att agera i störningssituationer genom fiktiva situationer

Finlands största övning i digital säkerhet

Ordnas för femte gången i november 2022

Övningsteamets storlek är i genomsnitt 9 personer

Öppen och avgiftsfri för organisationer inom den offentliga sektorn och deras intressentgrupper

Bordsövning med låg tröskel att delta, även funktionell övning ingår

Hur kommer ni med i Taisto?

Taisto är en lågtröskelövning som är lätt att komma med i – oavsett om er organisation är en nybörjare eller längre hunnen inom övningarna. Under övningsdagen får ni delta i en färdig övning i digital säkerhet, vars bakgrundshistoria, händelser och uppgifter förmedlas till er via övningsplattformen. 

Er uppgift är att sammanställa ett övningsteam, reservera en övningslokal i er organisation eller komma överens om distanspraxis samt anmäla er.

Taisto-övningsdagarna i november 2022

3.11.2022 (övningen på finska)

10.11.2022 (övningen på finska och svenska)

17.11.2022 (övningen på finska och svenska)

24.11.2022 (övningen på finska och svenska)

Taisto-övningen genomförs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Övningens ledare är Hanna Heikkinen och övningens koordinator är Laura Penttilä. Övningen är planerad i samarbete med Centralkriminalpolisen, Kommunförbundet, Cybersäkerhetscentret, dataombudsmannens byrå, Valtori och Säkerhetskommittén. 

Kontakta oss

Har du frågor? Skicka e-post till oss på [email protected]​dvv.fi.

Uppdaterad 04.07.2022.