Testa din organisations digital säkerhet i TAISTO-övningen!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommer att ordna en TAISTO22-övning för digital säkerhet i november. TAISTO-övningen som ordnas för femte gången är en övning för den offentliga förvaltningen, där handling i störningssituationer utövas genom imaginära situationer. På den här sidan hittar du instruktioner och tips för att delta i övningen - och anmälningslänken från och med 25.8.2022. Välkommen till övningen!

TAISTO-övningen är en möjlighet att utveckla och testa din organisations egna digitala färdigheter. Övningen hjälper till att förbättra din egen kompetens och teamets förmåga att arbeta tillsammans. Det är viktigt att öva digital säkerhet kontinuerligt, särskilt eftersom den digitala miljön förändras hela tiden. 

Det är lätt att komma in i TAISTO-övningen

TAISTO är en lågtröskelövning som är lätt att komma in i. På övningsdagen får ni en färdig övning där bakgrunden, evenemangen och uppgifterna vidarebefordras till er via övningsplattformen.

TAISTO-övningen är öppen och kostnadsfri för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen och deras partner samt intressenter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför och styr TAISTO-övningen. Övningens ledare är Hanna Heikkinen och övningens koordinator är Laura Penttilä. Övningen är planerad i samarbete med Centralkriminalpolisen, Kommunförbundet, Dataombudsmannens byrå, Valtori och Säkerhetskommittén. 

De huvudsakliga målen med TAISTO-övningen är att:

  • utveckla hanteringen av datasäkerheten i störningssituationer
  • utveckla modeller, processer och anvisningar för verksamhetens kontinuitet och beredskap
  • stärka övningskulturen och möjliggöra en bra utbildningsupplevelse för både noviser och för dem som redan tidigare har övat
  • förstå samarbetspartners roller i ett brett nätverk av värderingar och leverans

TAISTO22-övningsdagarna

3.11.2022 (övningen på finska)

10.11.2022 (övningen på finska och svenska)

17.11.2022 (övningen på finska och svenska)

24.11.2022 (övningen på finska och svenska)

Kontakta oss

Har du frågor? Skicka e-post till oss på [email protected]​dvv.fi.

Uppdaterad 02.02.2022.