TAISTO-övningar

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar TAISTO-övningar 2018–2021. Övningarna är avgiftsfria och öppna för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen och deras intressentgrupper. Under de årliga TAISTO-övningarna övar vi tillsammans att hantera olika kränkningar av datasäkerheten.

Huvudmålen för TAISTO-övningarna

  • Utveckla organisationens hantering av datasäkerheten, ledning och kommunikation vid fall av kränkning av datasäkerheten.
  • Utveckla de processer som organisationen behöver vid personuppgiftsincidenter, bland annat förmåga att bedöma vilken risk som uppstått, göra nödvändiga myndighetsanmälningar och informera om situationen.
  • Utveckla anvisningar och handlingsprocesser gällande kontinuitet och beredskap i organisationens verksamhet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar TAISTO-övningarna i samarbete med Centralkriminalpolisen, Cybersäkerhetscentralen vid Kommunikationsverket, Polisstyrelsen, dataskyddsombudsmannens kontor, Säkerhetskommittén och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar TAISTO-övningarna som en del av projektet JUDO 2019–2021. JUDO-projektets syfte är att genomföra finansministeriets utvecklingsprogram för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Den första TAISTO-övningen ordnades 2018 som en del av Juhta/VAHTI-samprojektet. Juhta är Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, som är tillsatt av finansministeriet. VAHTI är ledningsgruppen för digital säkerhet.

Gör så här

Anmäl dig till TAISTO-övningen. En inbjudan skickas till registratorskontoret vid alla organisationer inom den offentliga förvaltningen. Anmälningsanvisningarna finns också på den här sidan medan anmälan är öppen. Normalt är inbjudan öppen från sommaren fram till strax innan övningen börjar i slutet av hösten.

Finlands invånarantal 5 544 514