Testa din organisations digital säkerhet i TAISTO21-övningen!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommer att ordna en TAISTO21-övning för digital säkerhet i november. TAISTO-övningen som ordnas för fjärde gången är en övning för den offentliga förvaltningen, där handling i störningssituationer utövas genom imaginära situationer. På den här sidan hittar du instruktioner och tips för att delta i övningen - och anmälningslänken från och med 25.8.2021. Välkommen till övningen!

TAISTO-övningen är en möjlighet att utveckla och testa din organisations egna digitala färdigheter. Övningen hjälper till att förbättra din egen kompetens och teamets förmåga att arbeta tillsammans. Det är viktigt att öva digital säkerhet kontinuerligt, särskilt eftersom den digitala miljön förändras hela tiden. 

Det är lätt att komma in i TAISTO-övningen

TAISTO är en lågtröskelövning som är lätt att komma in i. På övningsdagen får ni en färdig övning där bakgrunden, evenemangen och uppgifterna vidarebefordras till er via övningsplattformen.

TAISTO-övningen är öppen och kostnadsfri för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen och deras partner samt intressenter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför och styr TAISTO-övningen. Övningens ledare är Hanna Heikkinen och övningens koordinator är Laura Penttilä. Övningen är planerad i samarbete med Centralkriminalpolisen, Kommunförbundet, Dataombudsmannens byrå, Valtori och Säkerhetskommittén. 

De huvudsakliga målen med TAISTO-övningen är att:

 • utveckla hanteringen av datasäkerheten i störningssituationer
 • utveckla modeller, processer och anvisningar för verksamhetens kontinuitet och beredskap
 • stärka övningskulturen och möjliggöra en bra utbildningsupplevelse för både noviser och för dem som redan tidigare har övat
 • förstå samarbetspartners roller i ett brett nätverk av värderingar och leverans

Material till övningen TAISTO21

Material till observatören

TAISTO21-övningsdagarna

4.11.2021 (övningen på finska)

11.11.2021 (övningen på finska och svenska)

18.11.2021 (övningen på finska och svenska)

25.11.2021 (övningen på finska och svenska)

Kommunikation om övningsdeltagandet

Vi hoppas att ni berättar om deltagandet i övningen inom er organisation och även i den externa kommunikationen. Ladda ner kommunikationsmaterialet om TAISTO21 på finska och svenska nedan (zip).

Ladda ner TAISTO21-kommunikationsmaterialet

Förbered dig för övningen!

Du hittar alla deltagnings- och förberedningsinstruktioner för TAISTO-övningen på denna sida.

Innan anmälan

 • Utnämn en kontaktperson som ska ansvara för övningens genomförande, praktiska arrangemang och samla ihop övningsteamet. Den som ansvarar för datasäkerheten passar bäst som kontaktperson. Vi rekommenderar att kontaktpersonen fyller i anmälningsblanketten.
 • Kontaktpersonen samlar ihop ett övningsteam av 2–15 personer. Det är värt att inkludera personer vars arbetsuppgifter omfattar störnings-, avvikelse- eller kontinuitetshantering. Dessa roller är bl.a. ledningens representant(er), datasäkerhetsansvarig(a), dataskyddsombud, kommunikationsexpert(er) samt ICT-expert(er).
 • Kontaktpersonen beslutar på förhand olika roller och ansvar i övningsteamet samt vem som får användarnamn till den elektroniska övningsplattformen. Varje övningsteam får 5 användarnamn. Åtminstone de personer som har följande övningsroller behöver användarnamn, och deras kontaktuppgifter efterfrågas i anmälningsblanketten: 
  • Skärmansvarig(a) (delar vyn för övningsplattformen med övningsgruppen)
  • Ansvarig(a) för myndighetens meddelande
  • Kommunikationsansvarig
 • På övningsdagen publiceras manusbaserade flöden och uppgifter på plattformen, och dessa händelser för övningen framåt.

Vid anmälan

 • Organisationen kan anmäla sig till TAISTO-övningen endast via sidans anmälningslänk. 
 • På den första sidan av anmälningsblanketten välj antalet användarnamn (1–5 st.) till ert övningsteam. I övningsteamet kan det finnas fler än 5 personer, eftersom alla inte behöver personliga användarnamn. Övningsteamets storlek vid TAISTO-övningar är vanligtvis 2–15 personer. På den andra sidan av blanketten, ge organisationens och kontaktpersonens uppgifter. Dessutom ange lämplig information om alla andra som behöver få användningsrättigheter till övningsplattformen.    
 • Välj lämplig övningsdag (4.11., 11.11., 18.11. eller 25.11.2021), övningens längd (kl. 9–15 eller 9–12) och språk (finska eller svenska).
 • Kontaktpersonen får en anmälningsbekräftelse via e-post. Det är viktigt att spara bekräftelsemeddelandet. Via det kan kontaktpersonen uppdatera anmälningsinformationen ända fram till en vecka före den valda övningsdagen.

Efter anmälan

 • Övningsteamet kan bestämma själv om man samlar i organisationens egna konferensrum i övningsdagen eller organiserar ett virtuellt möte. Det är möjligt att genomföra övningen helt virtuellt.
 • Se till att övningen är inbokad i de deltagande personernas kalendrar.
 • Se till att teamet har lämpliga kommunikationsmedel och fysiska lokaler (eller ett virtuellt mötesområde) för övningen.
 • Vid behov kan kontaktpersonen uppdatera eller annullera anmälan ända fram till en vecka före den valda övningsdagen.

Material från tidigare TAISTO-övningar

Kontakta oss

Har du frågor? Skicka e-post till oss på [email protected]​dvv.fi.

Uppdaterad 24.8.2021.