Personregister för rekryteringssystemet valtiolle.fi

I rekryteringssystemet Valtiolle.fi kan arbetssökande söka lediga arbeten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller göra en öppen ansökan. Myndighetens rekryterare kan granska och behandla ansökningarna via systemet.

Finlands invånarantal 5 635 667