Certifikat och kort för organisationer

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar certifikatkort och certifikat för organisationer och samfund.

Organisationens anställda kan identifiera sig med certifikatkortet i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Certifikatkorten används även för inloggning i arbetsstationer och autentisering i datasystem. De används för att autentisera användare och deras behörigheter, kryptera e-post samt skapa en i lag föreskriven, oavvislig elektronisk signering.

Certifikatkort är:

Ett reservkort är avsett för tillfälligt bruk i stället för ett organisationskort som försvunnit eller gått sönder.

Ett testkort lämpar sig för testning av olika tekniska funktioner.

Vi producerar även servercertifikat och e-postcertifikat för organisationerna.

Certifikatpolicyn innehåller beskrivningar av praxis för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata verksamhetsutövande och principer för beviljande av certifikat. Certifikatpolitiska handlingar är certifikatpolicy, certifieringspraxis och certifikatbeskrivning.
Bilagorna till avtalet finns i biblioteken nedan.

 

Finlands invånarantal 5 631 879