Det elektroniska tidsbokningssystemet

I det elektroniska tidsbokningssystemet kan kunder boka, avboka eller ändra besökstider hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kunden kan också be en tjänsteman boka tid för kundens räkning. Tjänsterna i tidsbokningssystemet beror på verksamhetsstället.

  • Dina uppgifter kan finnas i registret om du har bokat, avbokat eller flyttat en besökstid med hjälp av det elektroniska tidsbokningssystemet. Personuppgifterna sparas i ett dygn.

Finlands invånarantal 5 631 813