Intygsmodeller

Ett elektroniskt intyg är inte undertecknat eller stämplat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är ett officiellt utdrag av de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet. Intygets riktighet kan kontrolleras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med hjälp av numret på intyget.


Klicka för att förstora bilden

levnadsintyg

Klicka för att förstora bilden

Ett utdrag/intyg gjort av en tjänsteman omfattar antingen en maskinell eller fysisk underskrift (för inrikes bruk) eller fysisk underskrift samt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas stämpel (för utrikes bruk).


Klicka för att förstora bilden

levnadsintyg

Klicka för att förstora bilden

Befolkningsregistercentralen och magistraterna gick 1.1.2020 samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Därför finns det utdrag båda med logon av magistraten och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Båda är giltiga.

Gör så här

Det går att kontrollera intyget med det 32-siffriga numret i nedre kanten. Förutom numret ska man uppge personuppgifterna (namn, födelsetid och/eller personbeteckning) för att göra kontrollen.

Du kan be om kontrollering per telefon, tel. 0295 536 230, telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12.