Intygsmodeller


Elektroniskt intyg

Man kan beställa elektroniska hemvist-, äktenskaps-, levnads-, civilstånds- och födelseintyg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas självbetjäning.

Det elektroniska intyget innehåller inte en stämpel från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Intygets riktighet kan kontrolleras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med hjälp av koden på intyget. Anvisningar finns på slutet av sidan. 

Exempel på elektroniska intyg 1
Exempel på elektroniska intyg 2 


Intyg av tjänsteman

När en tjänsteman uppgör ett intyg för inhemskt bruk innehåller utdraget en maskinell underskrift eller en elektronisk underskrift. Intyg för utländskt bruk innehåller en manuell underskrift och en stämpel från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Exempel på intyg av tjänsteman 1
Exempel på intyg av tjänsteman 2 


Obs! Befolkningsregistercentralen och magistrater sammanslogs från 2020 till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det kan finnas intyg som är giltiga antingen med magistratens eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas logo.


Kontroll av intygets riktighet
 

Vi kan kontrollera intygets riktighet med hjälp av identifikationen på 32 tecken längst ned på intyget. Utöver identifikationen ska du uppge dina uppgifter (ditt namn, din födelsetid och/eller personbeteckning) för granskning.

Du kan be om granskning per telefon, tfn 029 5537 340 , telefontid vardagar kl 9-15.

 

Finlands invånarantal 5 635 667