Praktikant vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder årligen flera praktikplatser för högskolestuderande. Hos oss kan du växa och utvecklas till proffs i din bransch i ett trevligt gäng och i mångsidiga uppgifter. 

Våra praktikanter har bl.a. arbetat med olika uppgifter inom förmyndarverksamheten, assisterande uppgifter för notarius publicus, utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet, kundservice och assisterande uppgifter vid vigsel. Dessutom har praktikplatser också funnits inom utveckling av digitala tjänster samt inom kommunikation, marknadsföring och personaladministration.

Våra praktikperioder är i huvudsak tre månader långa och infaller under sommaren.

Vi finns på över 30 orter, så det finns också praktikplatser på olika håll i Finland.

Se våra lediga praktikplatser på valtiolle.fi!

Våra praktikplatser riktar sig till studerande. Om du redan har utexaminerats kan du söka andra lediga arbetsplatser via webbtjänsten Valtiolle.fi.

Varför skulle jag ansöka om praktik vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till uppgifter och tillhandahålla tjänster för kundernas olika livsskeden. Hos oss får du bygga upp ett smidigt, kompatibelt Finland och utveckla lösningar som hjälper människor i vardagen. Du arbetar i kärnan av Finlands digitaliseringsutveckling och kan därmed vara med och påverka samhället.

Mod, respekt och förtroende hör till våra etiska värderingar. Vi vill visa vägen, förnya samhället och främja medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle.

Läs mer om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som arbetsgivare

Praktikanternas erfarenheter