Hemkommun för medborgare i ett annat land än ett EU-land eller ett nordiskt land

Läs anvisningar för medborgare i EU-länder, Schweiz eller Liechtenstein och nordiska länder på våra olika sidor.

OBS! Har du kommit från Ukraina, fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och bott i Finland i minst ett år? Läs anvisningarna på sidan “Anvisningar för personer som anlänt från Ukraina”.

Vad avses med hemkommun?

Finland är indelat i flera förvaltningsområden, d.v.s. kommuner. Hemkommunen är vanligtvis den kommun där du bor. 

När du har en hemkommun 

 • har du i allmänhet rätt att använda de tjänster som din hemkommun erbjuder, till exempel offentlig hälsovård eller barndagvård
 • kan du få ett finländskt identitetskort och körkort 
 • kan du använda tjänster som erbjuds av myndigheter eller få ekonomiska förmåner eller bidrag. 

Kan jag få en hemkommun? 

Du kan få en hemkommun om följande villkor uppfylls:

 • Du har anlänt till Finland. 
 • Din vistelse är laglig.
 • Du har för avsikt att bo i Finland i minst ett år.

Dessutom ska du ha något av följande:

 • en familjemedlem* som har en hemkommun i Finland
 • ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlem som beviljats av Migrationsverket**
 • ett kontinuerligt A-uppehållstillstånd eller ett permanent P-uppehållstillstånd
 • ett tillfälligt B-uppehållstillstånd som gäller i minst ett år och dessutom något av följande:
  • du har ett arbetsavtal eller studieintyg enligt vilket arbetet eller studierna*** i Finland varar i minst två år 
  • du har redan bott i Finland i minst ett år
  • du har tidigare haft en hemkommun i Finland
  • du är av finländsk härkomst.

*Familjemedlemmar är make eller maka, vårdnadshavare eller barn under vårdnad. Även en sambo är familjemedlem om ni har bott tillsammans i minst 2 år innan ni flyttade till Finland eller om ni har ett gemensamt barn som ni är vårdnadshavare till. 

**Uppehållskortet för en EU-medborgares familjemedlem är inte samma sak som uppehållstillståndskortet. Läs mer om uppehållskortet för familjemedlemmar på Migrationsverkets webbplats.

***Dina studier ska vara yrkes- eller högskolestudier som leder till examen.

Gör så här

Jag har ännu ingen finländsk personbeteckning:

Om du ännu inte har en finländsk personbeteckning, läs anvisningarna på sidan Registrering av utlänningar. 

Jag har redan en finländsk personbeteckning:

A) Ansök om hemkommun med webblanketten. 

Kontrollera först i punkten "kan jag få en hemkommun" att villkoren för att få en hemkommun uppfylls

Ansök om hemkommun här

Dessutom ska du personligen besöka vårt serviceställe. I tidsbokningens bekräftelsemeddelande finns anvisningar om vad du ska ta med dig till besöket.


B) Du kan inte använda webblanketten

Begär registrering genom att fylla i och skriva ut pappersblanketten.

Kontrollera först i punkten "kan jag få en hemkommun" att villkoren för att få en hemkommun uppfylls

1. Fyll i och skriv ut blanketten "Omvandling av tillfällig adress till stadigvarande" på förhand.

Omvandling av tillfällig adress till stadigvarande

2. Boka tid.

Boka tid

3. Ta med dig följande handlingar: 

 • ifylld blankett "Omvandling av tillfällig adress till stadigvarande" 
 • ett giltigt pass
 • en handling som visar din rätt till hemkommun, d.v.s. något av följande:
  • uppehållstillståndskort 
  • utredning om arbete eller studier i Finland som varar i över 2 år (arbetsavtal eller studieintyg), om du ansöker om hemkommun på grund av tillfälligt B-uppehållstillstånd
  • originala, legaliserade och översatta intyg över familjeförhållanden, om du får en hemkommun på grund av familjeförhållanden. Kom ihåg att ta reda på om intygen ska legaliseras eller översättas. 

OBS! Är du tredjelandsmedborgare och har ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem?

Du kan få en hemkommun utan ett personligt besök om du har fått uppehållskortet inom ett år. Läs anvisningarna på sidan Hemkommun för EU-medborgare. 

Observera att uppehållskortet för en EU-medborgares make eller maka inte är samma sak som uppehållstillståndskortet. Läs mer om uppehållskortet för familjemedlemmar på Migrationsverkets webbplats. 

OBS! Personer som anlänt från Ukraina

Vanliga frågor

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kontakta oss

Du hittar våra genomsnittliga handlaggingstider på vår webbplats.

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 029 55 36300.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Lagar som berör ärendet

Lag om hemkommun