Hoppa till innehåll

Så här upprättar du en intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt ger du en annan person rätt att sköta dina ärenden om du inte själv kan sköta dem. När du upprättar fullmakten lönar det sig att fundera på vilka angelägenheter som är viktiga för dig och som fullmäktigen borde känna till när hen sköter dina ärenden. Det lönar sig att göra fullmakten redan i tid, även om det för närvarande inte finns behov av den.

Intressebevakningsfullmakten kan upprättas av en myndig person som förstår fullmaktens innehåll och betydelse. 

Med en intressebevakningsfullmakt kan du bestämma vem som sköter dina ärenden, vilka ärenden hen får sköta och hur de ska skötas. Dessutom kan du bestämma hur fullmäktigens handlande ska övervakas.  

Fullmakten behöver inte godkännas av någon, så skicka den inte till oss för granskning. Fullmäktigen ansöker om fastställelse av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först när den måste tas i bruk. 

Läs mer om fastställande av intressebevakningsfullmakt.

Gör så här:

1. Gör redan nu upp en intressebevakningsfullmakt för framtiden.

Vi rekommenderar att du anlitar en sakkunnig, såsom en rättshjälpsbyrå, en advokatbyrå, en juridisk byrå eller bankens notariatservice.
Vi rekommenderar att du upprättar flera originalexemplar så att fullmakten i original åtminstone finns hos fullmaktsgivaren och fullmäktigen.

Obs! Om du har konstaterats ha en primärsjukdom som påverkar din förståelseförmåga (t.ex. minnessjukdom), lönar det sig att skaffa ett läkarutlåtande om att du förstår innebörden av den fullmakt du nyss upprättat.

2. Förvara intressebevakningsfullmakten i original omsorgsfullt.

Se till att fullmäktigen vet var intressebevakningsfullmakten finns och får den i sin besittning om det blir aktuellt att fastställa fullmakten. 
Lämna inte in intressebevakningsfullmakten till oss för förvaring.

3. Fullmäktigen ansöker om fastställelse av fullmakten hos oss om fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina egna ärenden.

Vad ska skrivas in i intressebevakningsfullmakten? 

En intressebevakningsfullmakt skall upprättas skriftligen. Fullmaktsgivaren skall i två vittnens samtidiga närvaro underteckna handlingen eller intyga att han eller hon undertecknat den. Efter detta skall vittnena bestyrka handlingen med sina underskrifter. Vittnena ska känna till att handlingen är en intressebevakningsfullmakt, men fullmaktsgivaren behöver inte avslöja handlingens innehåll för dem. 

Av intressebevakningsfullmakten ska följande framgå:

  • Fullmaktsgivaren, dvs. den som upprättat fullmakten.
  • Fullmäktigen, dvs. den som fullmaktsgivaren ger rätt att företräda sig själv i skötseln av sina angelägenheter.
    • Det är bra att kontrollera med fullmäktigen att hen är beredd att ta emot uppdraget om det blir aktuellt.
  • Att det är fråga om en intressebevakningsfullmakt.
  • Ärenden som fullmäktigen har rätt att sköta på sin fullmaktsgivares vägnar.
  • Ett förordnande om att fullmakten träder i kraft, om fullmaktsgivaren förlorar förmågan att sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna eller försvagat hälsotillstånd eller av någon annan motsvarande orsak.

När du upprättar en fullmakt ska du beakta följande:

Var ska fullmakten förvaras?

Intressebevakningsfullmakten ska förvaras på ett sådant ställe där fullmäktigen får tillgång till den när det blir aktuellt att fastställa fullmakten. Fullmakten kan ges till exempel till fullmäktigen för förvaring. Den kan också förvaras i ett bankfack. Då är det viktigt att se till att fullmäktigen har tillgång till det. 

Intressebevakningsfullmakten kan inte skickas till oss vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för förvaring. Fullmäktigen skickar den till oss först när du inte längre kan sköta dina ärenden och det har blivit aktuellt att bekräfta fullmakten.

Originalet ska sparas även efter att den har fastställts.

Vanliga frågor 

Läs mer om vanliga frågor om intressebevakningsfullmakter.

Annan information om intressebevakningsfullmakter 

En guide: Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt på Suomi.fi 

Webbplats för kampanjen I egna händer (information om fullmakten och olika tjänsteleverantörer)

Intressebevakningsfullmakt, Minnesförbundets webbplats

Handbok för juridiskt förutseende (pdf, på finska), Suomen muistiasiantuntijat ry, (fullmaktsmallen hittar du på sidorna 36-37)

Planera ditt liv själv – ekonomiska ärenden sköts omsorgsfullt (pdf, på finska), Finanssiala

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån–fre 9–15

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 631 813