Hantering av PIN-koder

Identitetskortet ges två personliga PIN-koder i samband med aktiveringen, dvs. när kortet tas i bruk. Det finns separata anvisningar för aktivering. På den här sidan finns anvisningar för fall där de personliga PIN-koderna av någon anledning måste bytas ut eller förnyas. Till exempel

  • om du har glömt din nuvarande PIN-kod
  • om PIN-koden har låsts, dvs. om du har matat in den felaktiga koden fem gånger i rad
  • eller om du vill byta PIN-kod av någon annan orsak.

Du kan själv hitta på de nya koderna.

  • Den grundläggande koden (dvs. PIN1) kan vara 4–8 siffror lång.
  • Signaturkoden (PIN2) kan vara 6–8 siffror lång.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att samma nummerserie inte används som PIN1- och PIN2-koder.

Anvisningar